Sundhed, kultur og omsorg

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker.  Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde.

Sundheds- og ældreområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle steder tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.

På kulturområdet samarbejder vi med frivillige og foreninger. Her har vi også ansvaret for bibliotekerne i kommunen og for kulturinstitutioner som Værket og Museum Østjylland.

Randers Kommune har cirka 8.500 medarbejdere. Vi arbejder efter byrådets Vision 2017 ”Vi vil mulighederne!” Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne.