Stabene

Randers Kommune har cirka 8.500 medarbejdere. Vi arbejder efter byrådets Vision 2017 ”Vi vil mulighederne!” Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Stabene arbejder på et højt fagligt niveau og understøtter én samlet organisation, en helhedsorienteret ledelse og udvikling.

Stabene sorterer under kommunaldirektøren og består af Stab for Politik, Kommunikation og Digital Service, Erhverv & Udvikling, Personale & HR og Økonomi. Vi er i alt cirka 300 medarbejdere og arbejder med alt fra personalejura, udvikling af erhvervsliv og borgerservice til kommunikation, økonomi og IT.