Social og Arbejdsmarked

Social og Arbejdsmarked dækker over både socialt udsatte, handicap, psykiatri og arbejdsmarkedsområdet i Randers Kommune. Vi er både en myndighed, der gennem en korrekt og sikker sagsbehandlinger, bevilger ydelser til borgere. Og så er vi en bred vifte, af medarbejdere, der gennem specialpædagogiske, socialfaglige og arbejdsmarkedsrettede indsatser støtter borgere i at få en bedre hverdag og klare mest muligt selv. Vi arbejder tværfagligt – og tæt sammen med andre forvaltninger for at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats.

I Randers Kommune er vi i alt cirka 8.500 medarbejdere, der arbejder efter byrådets Vision 2017 ”Vi vil mulighederne!” Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne.