Miljø og Teknik

Miljø- og teknikområdet i Randers Kommune dækker over en bred vifte af service og opgaver inden for miljø, natur, landbrug, trafik, veje, grønne områder mv. I alt er ca. 160 medarbejdere beskæftiget inden for området, som har et samlet årligt driftsbudget budget på over 250 mio. kr.

Vi arbejder hver dag på at vedligeholde og udvikle Randers Kommunes fysiske omgivelser og sikre en korrekt og sikker sagsbehandling. Vi leder efter løsninger og skaber resultater.

Vores medarbejderstab spænder vidt – fra ufaglærte til højt specialiserede akademikere. Men udgangspunktet for os alle er et fælles fundament, der skaber en klar retning for arbejdet og binder organisationen sammen i et udviklende fællesskab.

Randers Kommune har cirka 8.500 medarbejdere. Vi arbejder efter byrådets Vision 2017 ”Vi vil mulighederne!” Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne.