Børn og Skole

I Børn- Skole og Kultur har vi ansvar for driften og udviklingen på en lang række spændende områder. I de kommunale dagtilbud og folkeskoler arbejder pædagoger og lærere med at udvikle børnene både fagligt og socialt.

I Børn og Familie yder vi hjælp og støtte til børn og unge med særlige behov og deres familier.

Randers Kommune har alt cirka 8.500 medarbejdere, der arbejder efter byrådets Vision 2017 ”Vi vil mulighederne!”