Koordinerende sagsbehandlere til Udviklingshuset, Jobcenter Randers

Har du lyst til at arbejde med borgeres udvikling imod arbejdsmarkedet, så har vi to spændende stillinger i Udviklingshuset.

Vi har fokus på at skabe gode resultater, til gavn for borgere og virksomheder. Kan du inddrage sygdomsramte borgere i et forløb. som understøtter deres fastholdelse eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller kan du arbejde med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres vej til arbejdsmarkedet, så er en af stillingerne måske lige noget for dig?

Vi har lige nu en fast stilling ledig i vores et af vores kontanthjælpsteams. og et barselsvikariat i et af vores jobafklaringsteams.

I udviklingshuset arbejder vi teambaseret om opgaveløsningen, og du vil indgå i et tværfagligt team, hvor fokus er på at få borgere i arbejde. Vi lægger vægt på, at borgeren inddrages i sit forløb fra start, og således kan tage ansvar for den plan, der lægges. Vi mener, at vi skal møde borgeren med positive og tydelige forventninger og krav, da det er at møde borgeren med respekt. Vores arbejde baserer sig i høj grad på samtaler med borgerne, og vi vægter det gode samarbejde mellem borger og sagsbehandler højt. Samtidigt betyder den koordinerende rolle, at der er en meget høj grad af tværfagligt samarbejde.

Arbejdsopgaver:

Din arbejdsopgave bliver at ”lede” den enkelte sag gennem de indsatser, der skal bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Arbejdet indebærer både en myndighedsrolle og en rolle, hvor du gennem samtaler skal motivere borgeren til at tage ansvar for egen udvikling. Du vil skulle arbejde med progression og udvikling i dialogen med borgeren, hvor din tro på at borgeren vil lykkedes, er særdeles vigtig. Vi lægger vægt på en udviklingsorienteret tilgang til borgeren, og på en høj grad af præcision i de skriftlige produkter, du skal udarbejde.

Mere konkret er opgaverne blandt andet

 • forberedelse og udarbejdelse af rehabiliteringsplan
 • at deltage i møder i rehabiliteringsteamet, sammen med borgeren
 • koordinering af indsatser, i henhold til plan med samarbejdspartnere
 • at iværksætte beskæftigelsesrettede aktiviteter, som udvikler og afklarer arbejdsevnen, samt understøtter tilbagevenden til job
 • at vurdere uarbejdsdygtighed og træffe afgørelser
 • at dokumentere og foretage faglige vurderinger i forhold til fleksjob, ressourceforløb og førtidspension
 • sagssparring på egne og andres sager.

Vi lægger vægt på, at du

 • er uddannet socialrådgiver eller socialformidler
 • arbejder ud fra en tro på, at alle mennesker kan udvikle sig, og har bedst af at bidrage på arbejdsmarkedet med det, de kan
 • har gode samtalekompetencer, og formidler dit myndighedsansvar præcist. Derudover skal du kunne støtte og motivere udsatte borgere til udvikling
 • vægter høj faglighed, og vil indgå aktivt i dit tværfaglige team
 • er struktureret og handlekraftig, og kan agere i en hektisk og travl hverdag.

Om udviklingshuset

I udviklingshuset arbejder vi med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere i jobafklaringsforløb og ressourceforløb. Vi tilbyder et engageret arbejdsmiljø med selvstændigt arbejdsområde, i et tæt samarbejde med gode teams og kolleger, der fungerer godt både fagligt og socialt.

Ledelse i udviklingshuset

Ledelse i udviklingshuset defineres af en så høj grad af medindflydelse som muligt. Meget kompetence er derfor delegeret til de enkelte teams. Ledere, souschefer og to faglige konsulenters væsentligste rolle er at facilitere de enkelte teams, med fokus på sikker drift, læring og udvikling. Målet er at skabe et godt og sammenhængende forløb for borger, med henblik på at komme i arbejde.

Løn

Løn og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst, enten DS eller HK.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til afdelingsleder Per Damgaard Petersen, på telefon 89 15 79 59, Souschef Nanna Thorn Poulsen, på telefon 61 13 33 97 eller souschef Suvada Kasumovic på telefon 23 99 22 97.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 28. marts 2019.


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

Randers Kommune har cirka 8.500 medarbejdere. Vi arbejder efter byrådets Vision. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Stabene arbejder på et højt fagligt niveau og understøtter én samlet organisation, en helhedsorienteret ledelse og udvikling. Stabene består af Politik, Jura og Kommunikation, som sorterer under kommunaldirektøren. Stabene Personale & HR, Økonomi, IT & digitalisering sorterer under økonomidirektøren. Vi er i alt cirka 200 medarbejdere

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk