Jobkonsulent søges til Udviklingshuset, Jobcenter Randers

Har du lyst til at arbejde med borgeres udvikling imod arbejdsmarkedet, så har vi et spændende vikariat i Udviklingshuset.

Vi søger en jobkonsulent til at indgå i vores gruppe af jobkonsulenter, der arbejder med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Der er tale om et vikariat på 37 timer ugentlig, med forventet tiltrædelse snarest muligt og indtil 31. august 2019.

Lidt om os

I Udviklingshuset arbejder vi med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere i jobafklaringsforløb og ressourceforløb. Målet med indsatsen er, at borgerne bliver selvforsørgende, og en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Vi har fokus på at skabe gode, fleksible løsninger, hvor den enkelte borger tager ansvar for egen udvikling. Vi mener, at vi skal møde borgeren med positive og tydelige forventninger og krav, da det er at møde borgeren med respekt.

Arbejdsopgaver

Din kerneopgave bliver at støtte den enkelte borger i at blive selvforsørgende via beskæftigelsesrettede indsatser, såsom støtte til ansættelse i små jobs eller virksomhedspraktiker. Du skal, ved motiverende samtaler med borgeren, kunne finde det rette match mellem borger og arbejdsopgaver, hvor du skal kunne agere i spændingsfeltet mellem anerkendelse, og det at stille krav.
En af dine kerneopgaver er også at bistå virksomhederne med at rekruttere de helt rigtige medarbejdere til ledige stillinger. Du skal derudover samarbejde med virksomhederne om kreative løsninger, for at få borgere på kanten af arbejdsmarkedet tilbage som stabil arbejdskraft.
Du kommer til at være en del af et tværfagligt team bestående af sagsbehandlere, mentor og jobkonsulenter. Derudover vil du indgå i samarbejdet med Jobcenter Randers Erhverv, som opsøger relevante jobmuligheder og praktikpladser. Der vil desuden være tværfagligt samarbejde med andre samarbejdspartnere på tværs af fagområder.
En stor del af din hverdag vil foregå ude i virksomhederne, hvorfor det forventes at du har kørekort, og egen bil til rådighed.

Vi lægger vægt på, at du

  • har et bredt kendskab til arbejdsmarkedet
  • har god lovforståelse, og kendskab til beskæftigelsespolitik og arbejdsmarkedsforhold.
  • har erfaring med borgerkontakt, samspil og koordinering af (eller deltagelse i) tværfaglige indsatser
  • arbejder med inddragelse og empowerment i din tilgang til borgere, det vil sige at du arbejder ud fra en udviklingsorienteret tilgang, og med en tro på at alle mennesker kan udvikle sig, og har bedst af at bidrage på arbejdsmarkedet
  • navigerer sikkert i forskellige IT-systemer, og har en høj grad af præcision i de skriftlige produkter, du skal udarbejde
  • vægter høj faglighed, og vil indgå aktivt i dit tværfaglige team
  • er struktureret og handlekraftig, og kan agere i en hektisk og travl hverdag.

Vi tilbyder

En spændende stilling i et team som har en høj grad af både faglig og formel kompetence. Vi tilbyder et engageret arbejdsmiljø, med et selvstændigt arbejdsområde, i tæt samarbejde med teamet og gode kolleger, der fungerer godt både fagligt og socialt.

Løn

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst med HK eller DS.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til afdelingsleder Per Damgaard Petersen, på telefon 89 15 79 59, Souschef Nanna Thorn Poulsen, på telefon 61 13 33 97 eller souschef Suvada Kasumovic på telefon 23 99 22 97.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 28. marts 2019.


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

Randers Kommune har cirka 8.500 medarbejdere. Vi arbejder efter byrådets Vision. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Stabene arbejder på et højt fagligt niveau og understøtter én samlet organisation, en helhedsorienteret ledelse og udvikling. Stabene består af Politik, Jura og Kommunikation, som sorterer under kommunaldirektøren. Stabene Personale & HR, Økonomi, IT & digitalisering sorterer under økonomidirektøren. Vi er i alt cirka 200 medarbejdere

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk