Område NORD - Medarbejdere med sundhedsfaglig uddannelse, til distrikt Åbakken

Sundhedsfagligt personale / social og sundhedsassistenter og social og sundhedshjælpere til skønt land distrikt

Distrikt Åbakken søger nye kollegaer til faste stillinger pr 1. maj 2019 eller tidligere – stillingerne er på gennemsnitligt 30 timer ugentligt, med arbejde hver 3. weekend.

Distrikt Øster Åbakken har base på Center Åbakken i Øster Tørslev. Distriktet er et stort, skønt geografisk område, der dækker fra Havndal til Harridslev og på tværs fra Mellerup til Kærby i både dag- og aftenvagt. Vi søger assistenter/hjælpere, der sammen med den øvrige medarbejdergruppe skal løse opgaver i både dagvagter og, ved behov, enkelte aftener.

Vi tilbyder en spændende og uforudsigelig hverdag, med mange faglige og personlige udfordringer. Dage, hvor der er fart på, for at du kan yde det bedste til de borgere, vi kommer til, inden for de rammer, vi har. Derfor er i vi distriktet også afhængige af at kunne gøre brug af hinandens forskellige kompetencer.

Medarbejdergruppen består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundheds assistenter, distriktssygeplejerske og udekørende sygeplejersker. Der arbejdes efter den rehabiliterende tankegang, og der samarbejdes tæt med borgerteam og andre faggrupper, for eksempel terapeuter, ernæringsvejleder og demenskoordinator.

Vi søger medarbejdere, som

  • er fleksible, omstillingsparate og kan arbejde selvstændigt i et tværfagligt team
  • kan prioritere opgaver, og se muligheder
  • er ansvarsbevidste, og kan lide faglige og personlige udfordringer, også den slags udfordringer, hvor tingene ikke altid er lige til
  • har engagement, og er faglig kompetente, og som arbejder og udvikler efter Randers Kommunes kompetence- og udviklingsprofil for assistenter og hjælpere
  • er medvirkende til vores gode arbejdsmiljø og gode kommunikation
  • er bevidst om kerneopgaven, og har fokus rehabilitering med udgangspunkt i borgers mål
  • er loyal over for borgerne, kollega og ledelse
  • er god til at arbejde med IT, og kan arbejde i Nexus
  • har kørekort.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan indhentes hos distriktsleder Lene Brøbech på telefon 89 15 89 02.

Frist

Hvis ovenstående har fanget din interesse, så send en ansøgning elektronisk, med relevant data, senest tirsdag 26. marts 2019.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 28. marts 2019, og indkaldelse vil ske pr. mail.
Du skal kunne fremvise privat straffeattest
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk