Skolechef

BØRN OG SKOLE

En af Danmarks største kommuner søger en visionær skolechef med strategiske kompetencer og politisk tæft. Skolechefen skal være en velfunderet og engageret chef, som med holdninger, viden og synlighed kan bidrage til at fortsætte den positive udvikling af skolerne i Randers Kommune. Skolechefen skal sætte mål og retning på en inspirerende og involverende måde – og sikre den gode udvikling og resultatskabelse på skoleområdet.

Skolechefen bliver en del af et stærkt ledelsesteam i forvaltningen og får en række meget dygtige og udviklingsorienterede skoleledere som vigtige samarbejdspartnere.

Centrale opgaver

Skolechefen får det overordnede ansvar for skoleafdelingen, herunder for samspillet med skolerne og andre decentrale enheder samt for planlægning og udvikling af folkeskoleområdet.

Chefen indgår i forvaltningens ledelse og skal med dette afsæt understøtte tværgående helhedsindsatser i Børn og Skole og bidrage positivt til tværsektorielt og tværfagligt samarbejde mellem kommunens fdelinger og forvaltninger. En ny organisering med tre faglige centre i børne-, familie- og skoleområdet skal konsolideres og udnyttes optimalt for at skabe størst mulig effekt af den samlede indsats i Børn og Skole.

Professionel betjening og rådgivning af Skole- og uddannelsesudvalget udgør en vigtig opgave, der udøves sammen med direktøren, og hvor skolechefen har ansvaret for, at der arbejdes på et højt fagligt niveau i den sammenhæng.

Skolechefen skal arbejde med strategier, strategiudvikling og analyser, som understøtter den fortsatte udvikling af folkeskolen, herunder videreføre arbejdet med at skabe og udvikle professionelle læringsmiljøer og -fællesskaber.

Skolerne i Randers Kommune arbejder med Professionel Kapital.

Med udgangspunkt i kommunens styringsmodel skal skolechefen fortsætte den positive udvikling af samspillet mellem de forskellige niveauer i organisationen. I den forbindelse skal skolechefen have særligt fokus på at udvikle samspillet med skolebestyrelserne samt elevernes organisation med udgangspunkt i fælles målsætninger.

Skoleområdet er højt prioriteret i Randers Kommune. Kommunen er i top fem med hensyn til andelen af elever fra kommunens folkeskoler, der fem år senere har gennemført en ungdomsuddannelse, og ligger ligeledes meget højt i de nationale målinger af løfteevnen i grundskolen.

Økonomien er presset – også i Randers Kommune. Skolechefen skal derfor indgå i arbejdet med tilpasning af ressourceforbruget på skoleområdet. I takt med at indsatserne fører til konkrete resultater, udgør implementeringen på skolerne en væsentlig opgave for den nye skolechef.

Der er netop fremlagt en række forslag og initiativer, der skal imødegå udfordringerne inden for specialskoleområdet. På kort sigt udgør gennemførelsen af initiativerne på dette område en væsentlig opgave for skolechefen.

Personen

Den nye skolechef skal være fagligt velfunderet på skoleområdet og have et sikkert blik for strategi, udvikling og drift. Skolechefen skal have ledelseserfaring fra den offentlige sektor.

Skolechefen skal have politisk tæft og forståelse for at navigere i et aktivt politisk system, og herunder omsætte politiske ambitioner og beslutninger til konkrete handlinger.

Skolechefen skal praktisere tydelig og synlig ledelse og have evne til at skabe relationer og fungere som en tillidsskabende ledelsesfigur. Den nye chef for området skal besidde mod og evne til at reflektere over egne værdier og ledelsesstil, herunder prioritere og værdsætte at blive udfordret i ledelsesrollen.

Stærke kommunikations- og formidlingskompetencer er et ufravigeligt krav, da skolechefen skal kunne kommunikere sikkert og tydeligt på mange niveauer og i mange sammenhænge.

Læs mere om stillingen og kommunen på www.randers.dk eller www.muusmann.com

Her kan stillings- og personprofilen ses

Ansøgningsfrist

Søndag den 31. marts 2019

Søg stillingen

via linket her

Vil du vide mere

Mød Michael Maaløe, direktør for Børn og Skole i Randers Kommune. Her fortæller han om den ledige stilling som skolechef i Randers Kommune.

Se videoen her

Kontakt

gerne direktør for Børn og Skole, Michael Maaløe, tlf. 51 18 54 40, eller adm. direktør Lars Muusmann, MUUSMANN, tlf. 40 76 72 27.

Tilbage til joboversigt

Randers Kommune har cirka 8.500 medarbejdere. Vi arbejder efter byrådets Vision. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Stabene arbejder på et højt fagligt niveau og understøtter én samlet organisation, en helhedsorienteret ledelse og udvikling. Stabene består af Politik, Jura og Kommunikation, som sorterer under kommunaldirektøren. Stabene Personale & HR, Økonomi, IT & digitalisering sorterer under økonomidirektøren. Vi er i alt cirka 200 medarbejdere

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk