Område NORD - Praktikvejleder til Landsbyen Møllevang

Vil du være praktikvejleder ?

Vi søger medarbejder til funktionen som praktikvejleder

Brænder du for at være praktikvejleder og uddanne fremtidige kolleger?


Vi søger praktikvejleder som i kombination med sit vanlige arbejde som social- og sundhedsassistent, har lyst til at være praktikvejleder for social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever.

Kvalifikationer

  • Uddannet social- og sundhedsassistent
  • Fagligt og teoretisk velfunderet
  • Tydelig, synlig og turde stille krav
  • Evne til at lede sig selv; udføre selvledelse og reflektere over egen praksis
  • Evne til at kunne planlægge, strukturere og have overblik
  • Gode kommunikative evner i skrift og tale
  • Evne til at formidle og have pædagogisk indsigt
  • Anerkendende og ressourcebaseret tilgang
  • Ansvarlig, fleksibel og selvstændighed i opgaveløsningen
  • Empatisk og professionel indstilling

Du vil få introduktion til stillingen, være med til at udvikle og præge funktionen, og du vil skulle deltage i et efteruddannelsesforløb for praktikvejledere.
Løn: Funktionsløn forhandlet som lokalaftale med FOA.

Stillingen er på 30-37 timer fortrinsvis i dagtimerne, med mulighed for nogle aftentimer. Weekend arbejde ca. 2. weekend.

Med inspiration fra Hogeweyk i Holland, er alle vores 78 demensboliger, omlagt til ”Landsbyen Møllevang”. Målet er at skabe mulighed for et liv med selvstændighed og livskvalitet for beboere med demens i trygge og attraktive rammer.

Landsbyen Møllevang tager udgangspunkt i at skabe et miljø af blandt andet gårdmiljøer, butikker, sansestimulerende miljø og døgnrytmelys.

Landsbyen Møllevang er i fuld gang med at planlægge omlægningen til et område med et stor udeareal som er indrammet, således at borgerne kan færdes i trygge og velkendte rammer. Landsbyen Møllevang skal fungere som et kompetence center for demens, får alle medarbejdere mulighed for at gennemgå praksisnært socialpædagogisk grundkursus, Marte Meo kursus samt E – learning kursus i demens. Hvis du endnu ikke er så erfaren på demensområdet både i praksis som teoretisk, vil du løbende få en viden omkring dette, i jobbet.

Du kan blive en del af denne spændende udvikling af et helt nyt koncept, hvor der er plads til dine kreative ideer.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers livshistorie. Vores værdigrundlag er, at beboeren skal have en hverdag så tæt på det private liv fra tidligere, at det skal være et godt sted at leve- et godt sted at være. Landsbyen Møllevang arbejder meget med at borgere med demens får en god hverdag, og derfor er det faglige niveau højt på området. Vi arbejder i teams, ud fra kontaktmedarbejder princippet.

Stillingen ønskes besat den 1. maj 2019, eller snarest derefter.

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst og efter reglerne om ny løn.

Ønsker du yderligere oplysninger

er du velkommen til at kontakte centerleder Susanne Vestendahl Eberhard tlf. 89 15 20 01 eller mail: sve@randers.dk.

Ansøgningsfrist

1. april 2019 kl. 12.00.

Samtaler forventes afholdt den 11. april 2019.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk