Pædagogmedhjælper til Dagtilbud Sydvest/Børnehuset Viborgvej

30 timer - pr. 1. maj

Vi forventer, at pædagogmedhjælperen

  • har et grundlæggende anerkendende menneskesyn og er fleksibel og udviklingsorienteret
  • kan etablere et tæt samarbejde med børn, forældre, og kolleger
  • kan planlægge og gennemføre pædagogiske aktiviteter - i samarbejde med pædagoger eller selvstændigt
  • har kendskab til og kan være med til at udføre læreplansaktiviteter i samarbejde med pædagoger
  • kan medvirke til at skabe fleksible og inkluderende læringsmiljøer, så alle børn føler sig som betydningsfulde deltagere i fællesskaber.

Arbejdet er med børn i alderen 0-3 år. Samtaler afholdes 10. april

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, samt reglerne om ny løndannelse. Alle uanset køn, etnisk baggrund m.v. opfordres til at søge.

Frist

Ansøgningen skal være modtaget elektronisk senest den 7. april.

 

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers har vi 5 dagtilbud med både vuggestuepladser og børnehavepladser samt et antal selvejende og private institutioner. Herudover findes der 2 børnebyer, som er sammenlagte børnehaver og skoler. Der er desuden ca. 200 dagplejere. Arbejdet i institutionerne retter sig mod at sikre alle børns læring, udvikling og trivsel. Det gør vi i samarbejde med forældrene til de ca. 5500 børn, som har plads i institutioner og dagpleje. 97 % af alle børn går i dagtilbud. Institutionerne er således et solidt fundament for at sikre, at alle børn kommer godt fra start, og får de bedste muligheder. Vi kan tilbyde indsatser, som er ressourceorienterede og som bygger på forskning og viden. Det giver muligheden for høj faglig kvalitet. Kom og blive en del af vores fællesskab!

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk