Område NORD - Pædagog eller ergoterapeut med lyst til at arbejde med demensramte borgere

Område NORD - Pædagog eller ergoterapeut med lyst til at arbejde med demensramte borgere.

Demenstilbuddet Fristedet er et aktivitets- og træningstilbud til udeboende borgere med en demensdiagnose. Vi søger en ny kollega til en fast stilling på 30 timer pr. uge, fra 1. maj 2019.

Formålet med Fristedet er at understøtte meningsfuld aktivitet, fysisk og kognitiv træning, samt socialt samvær. Vi arbejder personcentreret, ud fra Tom Kitwoods principper, hvor nogle af nøgleordene er identitet, beskæftigelse og inklusion. På Fristedet er der en struktureret hverdag, i et anerkendende og trygt miljø. Arbejdsopgaverne er primært at styrke livskvaliteten for borgerne, og understøtte deres funktionsevne.

Du bliver en del af et fagligt stærkt team, på i alt tre personer, der sammen løser denne opgave. Fristedet er en dynamisk arbejdsplads i stadig udvikling. Teamet planlægger og udfører individuel tilpasset træning. Organisatorisk refererer du til trænings- og aktivitetsleder.

Fristedet har samarbejde med de øvrige kolleger i Træning og Aktivitet Nord, som består af aktivitetsmedarbejdere, fysioterapeuter og ergoterapeuter fordelt på områdets øvrige centre.

Dine arbejdsopgaver består primært af

  • at tilpasse og igangsætte træning og aktivitet, med udgangspunkt i den enkeltes borgers behovunderstøtte at borgerne har en meningsfuld og aktiv dag i Fristedet
  • at samarbejde med pårørende, kolleger i plejen og eksterne samarbejdspartnere
  • dokumentation i Nexus
  • vidensdeling og faglig sparring.

Vi forventer, at du

  • har erfaring og særlig interesse for arbejdet med borgere med demens
  • kan planlægge og igangsætte aktiviteter og træning
  • kan navigere professionelt i forhold til borger, pårørende og kolleger
  • kan arbejde med det uforudsigelige, gribe nuet og samtidig bevare roen
  • kan understøtte fællesskabet mellem borgerne.
Da vi indimellem skal på hjemmebesøg hos borgerne i forbindelse med start på Fristedet, vil det være en fordel, at du har kørekort.

Samtaler forventes afholdt 28. marts 2019. Løn efter gældende overenskomst.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk