Område VEST - Sygeplejerske til Plejecenter Kildevang

OMRÅDE VEST - Plejecenter Kildevang søger sygeplejerske

Har du lyst til at arbejde på et plejecenter, som er en del af lokalområdet og ligger i udkanten af Langå by omgivet af smuk natur. Vi ønsker en sygeplejerske mere, der kan være med til at videreudvikle det faglige niveau i huset.

Stillingen er på ca. 30 timer (kan aftales nærmere) med vagt hver 3. weekend, og med flest dagvagter. Har du lyst til at indgå i et team med engagerede kolleger, og med mulighed for sygeplejefaglig sparring på tværs af bo -enhederne

Kildevang er et plejecenter med et korttidsafsnit og 7 bo-enheder heraf et skærmet afsnit - i alt 58 pladser.

Du vil som sygeplejerske have base i en bo –enhed og være med til at varetage den grundlæggende pleje af beboerne. Der ud over tænker vi, at du skal du være med til at sikre bedst mulig kvalitet i den service, vi tilbyder borgerne gennem vidensdeling og faglig sparring til både sosu-assistenter - og hjælpere.

Vi har en kultur og nogle fysiske rammer, som styrker et tæt tværfagligt samarbejde i hverdagen mellem centersygeplejerskerne, social – og sundhedsassistenter, praktiserende læger, ergo – og fysioterapeuter, aktivitetspersonale og frivillige.

Vi kan tilbyde

en arbejdsplads med stort fokus på den faglige kvalitet, og hvor værdierne åbenhed, ordentlighed, ligeværdighed og forskellighed er grundlaget.
 • mulighed for at arbejde med nogle dejlige beboere, som har hver deres unikke livshistorie.
 • en god introduktion ud fra individuelle behov bl.a. med vores to centersygeplejersker.
 • En arbejdsplads hvor du er medansvarlig for uddannelse af elever og studerende
 • Vi har en levende arbejdsplads præget af en uformel omgangstone med ledelse i øjenhøjde.

Vi søger en sygeplejerske som

 • Har en anerkendende og læringsbaseret tilgang til opgaverne og samarbejdet
 • Ser og arbejder i helheder, er vedholdende og kan prioritere og evaluere
 • Har lyst til tæt teamsamarbejde, hvor der er plads til nytænkning
 • Har fokus på mulighederne i det tværfaglige samarbejde og indflydelse på den måde opgaverne løses på
 • Kan tænke rehabilitering ind i hverdagen og inddrage beboernes egne ressourcer under opholdet
 • Ser dokumentation som et vigtigt redskab og vil være retningsgivende ift. denne
 • Ser sig selv som vigtig aktør i forhold til et positivt arbejdsmiljø

Vi har et tæt og dialogbaseret samarbejde med praksislægerne lokalt, og de indgår fast som en del af den faglige udvikling på Kildevang.

Yderligere informationer

om stedet eller stillingen fås ved at kontakte Centerleder Helle Kærgaard på 89 15 23 12.

Stillingen aflønnes

efter gældende overenskomst og efter reglerne om ny løn.

Ansøgninger

med relevant dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes via Randers Kommunes elektroniske rekrutteringssystem senest 21. marts.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 13.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk