Område VEST - Assistent til Plejecenter Kildevang

OMRÅDE VEST - Plejecenter Kildevang søger assistent

Kildevang ligger i udkanten af Langå by omgivet af skøn natur, med alle boliger ved jorden, og et dejligt sted at bo. Det vil vi gerne have dig til at være en del af.

Stillingen er på ca. 32-34 timer med vagt hver 3. weekend, og med flest dagvagter. Har du lyst til at indgå i et team med engagerede kolleger, så er muligheden her.

På Kildevang har vi en kultur og nogle fysiske rammer, som er med til at vi har et tæt tværfagligt samarbejde i hverdagen mellem centersygeplejerskerne, social- og sundhedsassistenter, praktiserende læger, ergo- og fysioterapeuter, aktivitetspersonale og frivillige.

Vi kan tilbyde

  • en arbejdsplads med fokus på den faglige kvalitet, og hvor værdierne åbenhed, ordentlighed, ligeværdighed og forskellighed er grundlaget.
  • mulighed for at arbejde med nogle dejlige beboere, som har hver deres unikke livshistorie.
  • et teamsamarbejde, hvor der er plads til nytænkning.
  • en levende arbejdsplads præget af en uformel omgangstone med ledelse i øjenhøjde.

Vi søger en assistent som

  • kan tænke rehabilitering ind i hverdagen, og kan inddrage beboernes ressourcer og værdier
  • kan udnytte mulighederne i hverdagen, så beboerne oplever et meningsfuldt liv på plejehjem
  • har lyst til tæt teamsamarbejde, hvor der er plads til nytænkning
  • tager ansvar og er reflekterende overfor den måde opgaverne løses på
  • ser sig selv som vigtig aktør i forhold til et positivt arbejdsmiljø

Vi har et tæt og dialogbaseret samarbejde med praksislægerne lokalt, og de indgår fast som en del af den faglige udvikling på Kildevang.

Yderligere informationer

om stedet eller stillingen fås ved at kontakte Centerleder Helle Kærgaard på 89 15 23 12.

Stillingen aflønnes

efter gældende overenskomst og efter reglerne om ny løn.

Ansøgninger med relevant dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes via Randers Kommunes elektroniske rekrutteringssystem senest 21. marts.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 13.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk