Område Nord - Ergoterapeut/Fysioterapeut med fokus på rehabilitering og hjælpemidler

Ergoterapeut/Fysioterapeut med fokus på rehabilitering og hjælpemidler

Træning og Aktivitet Område Nord søger en fysioterapeut eller ergoterapeut til sagsbehandling, samt understøttelse af den rehabiliterende tilgang senest den 1. maj 2019 til den 31. marts 2020. Stillingen er på 32 timer per uge.

I Træning og Aktivitet Område Nord er vi 43 medarbejdere fordelt på områdets 8 centre. Vi løser opgaver inden for genoptræning, vedligeholdende træning, aktivitet, sagsbehandling af hjælpemidler, forflytning osv. Der er 5 fysioterapeuter og ergoterapeuter i vores sagsbehandlede team. Det sagsbehandlende team har tæt samarbejde med bl.a. plejepersonalet, visitationen, hjælpemiddelshuset, samt de trænende terapeuter i Område Nord.

Du skal arbejde efter den rehabiliterende tankegang. Du vil blive fast tilknyttet et udedistrikt/udekørende hjemmepleje, hvor du vil være faglig sparringpartner. Du deltager i de tværfaglige rehabiliteringsmøder med distriktsleder, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og andre relevante fagpersoner. På nogle af møderne er du mødeleder, og på andre møder bidrager du med din faglige viden.

Du vil foretage hjemmebesøg vedr. bevilling af hjælpemidler og forflytningsredskaber, samt rådgivning og sparring om APV forhold. Du møder ind i udegruppen og har faglig sparring om borgerne med plejepersonalet i udegruppen. Du planlægger selv hjemmebesøg hos borgerne. Du skal påregne en del kørsel i forbindelse med hjemmebesøg, da vi dækker både land- og byområde. Derudover har du ansvaret for bevilling af hjælpemidler på et plejecenter tæt ved udegruppen. Du vil blive en del af et erfarent sagsbehandlende team.

Arbejdsopgaverne består primært af

 • sagsbehandling af ansøgninger efter Serviceloven §112 og Sundhedsloven §140 i udegruppen/distrikt og på et plejecenter
 • rådgivning og vejledning omkring hjælpemidler og forbrugsgoder til borgere og kolleger i plejen
 • understøttelse af den rehabiliterende tankegang hos kollegerne i udekørende teams
 • deltagelse i tværfaglige sparringsmøder
 • vejledning og undervisning i forflytning
 • dokumentation i omsorgssystem Nexus.

Vi forventer, at du

 • har kørekort
 • har lyst til og interesse for sagsbehandling af hjælpemidler samt forflytning
 • kan prioritere og bevare overblikket i pressede situationer og fungere i en travl hverdag
 • er engageret og har gode samarbejdsevner, både med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere
 • er effektiv og præcis i dokumentationen af dit arbejde
 • er præcis og klar i din kommunikation

Løn og ansættelse

efter gældende overenskomst.

Samtaler forventes afholdt den 27. marts 2019.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk