Engageret og erfaren underviser til CSV Randers, STU

Brænder du for specialpædagogisk undervisning/aktiviteter for unge med særlige behov?

Vil du være med til at udvikle og uddanne unge til livet? Kan du arbejde selvstændigt, tage ansvar og samtidig være teamplayer i et stærkt flerfagligt team?Kan du arbejde struktureret og samtidig være omstillingsparat? Er du stærk i relationer og kommunikation? Har du stor faglig viden om udviklingsforstyrrelser? Har du erfaring med E-sport eller gartneri og kan tilrettelægge aktiviteter i relation dertil?

Så er det måske dig, der skal være vores nye kollega på CSV Randers, Den Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Hvem er vi

CSV Randers udbyder Den Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov i alderen 15-25 år. Der tages udgangspunkt i elevens aktuelle ressourcer med henblik på, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til mest mulig mestring i eget liv og en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt samt eventuelt videre uddannelse og beskæftigelse.

Skolen er opdelt i to afdelinger, henholdsvis Job og Aktiv. Du vil blive en del af afdeling Job, der pt. består af 32 elever og seks medarbejdere, henholdsvis lærere og pædagoger. Medarbejderne fungerer som et selvstyrende team med reference til afdelingslederen.

Afdeling Job består primært af elever, der er karakteriseret med generelle indlæringsvanskeligheder, sociale og emotionelle udfordringer samt gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autisme- og ADHD-spektret, der også kan have andre kognitive funktionsnedsættelser. Fælles for målgruppen er, at der arbejdes på udvikling af den unges selvstændighed og bevidstgørelse af egen situation, forudsætninger og muligheder. Heri ligger også afklaring af fremtidige bomuligheder, beskæftigelse og støttebehov samt fokus på fremtiden i forhold til social- og fritidsliv.

På CSV-Randers prioriteres et samarbejde bygget på et højt fagligt niveau, gensidig respekt, lyst, vilje og ikke mindst en uhøjtidelig omgangstone med højt til loftet. Du tilbydes en arbejdsplads med mulighed for stor grad af medbestemmelse i opgaveløsningen.

Den ideelle ansøger

  • er uddannet lærer eller pædagog, med stor praktisk erfaring fra arbejdet med unge mennesker med særlige behov, der ligger inden for STU'ens målgrupper
  • har erfaring med eller idé til, hvordan e-sport eller gartnerfaget kan indgå i undervisningen
  • er praksisorienteret i din undervisningstilgang og er god til at finde på små kreative undervisningsprojekter
  • har forståelse for og kan tænke udviklingsorienteret samtidig med, at har du et naturligt ønske om at indgå i de mange praktiske opgaver, der ligger i denne stilling
  • kan prioritere i opgaverne og mestrer at have flere bolde i luften på samme tid
  • er indstillet på, at du også kan lære nyt af dine kollegaer
  • arbejder målrettet med at sætte både kort- og langsigtede mål, lave uddannelsesplaner og formår at dokumentere og følge de aftalte indsatser
  • evner at differentiere undervisningen i en elevgruppe, og herunder at skabe struktur og tydelige rammer for såvel den enkelte elev som elevgruppen.


Du kan også læse mere på vores hjemmeside

Tiltrædelse pr. 1. maj 2019.

Stillingen er på 37 timer.

Ansøgere med kørekort prioriteres, idet kørselsopgaver må påregnes.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og aftaler om Ny Løn.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Susanne Stenkær Ravnkilde på tlf. 29 39 65 82.

Ansøgningsfrist

Vi skal have modtaget din ansøgning senest torsdag den 21. marts 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 26. marts 2019.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

Randers Kommune har cirka 8.500 medarbejdere. Vi arbejder efter byrådets Vision. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Stabene arbejder på et højt fagligt niveau og understøtter én samlet organisation, en helhedsorienteret ledelse og udvikling. Stabene består af Politik, Jura og Kommunikation, som sorterer under kommunaldirektøren. Stabene Personale & HR, Økonomi, IT & digitalisering sorterer under økonomidirektøren. Vi er i alt cirka 200 medarbejdere

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk