Område SYD - Distriktssygeplejerske til Distrikt Paderup-Assentoft

Brænder du som sygeplejerske for udvikling, forebyggelse og tværfaglighed? Så har du nu mulighed for at søge en stilling som distrikts sygeplejerske i distrikt Paderup – Assentoft. Pr. 1. maj 2019 søger vi en distriktssygeplejerske med udgangspunkt 32 timer ugentlig. Stillingen er primær dagvagt i hverdage, men der kan forekomme timer/vagter om aftenen afhængig af opgaven.

Som distriktssygeplejerske skal du som udgangspunkt ikke varetage selve sygeplejebesøgene i de enkelte hjem, men sparre, koordinere og følge op hos den enkelte borger i et tæt tværfagligt samarbejde med social- og sundhedspersonale, disponenter, leder, terapeuter m.fl. Desuden i et tæt og konstruktivt samarbejde med det rehabiliterende Borgerteam i Område Syd.

Som distriktssygeplejerske skal du kunne arbejde rehabiliterende og tværfagligt med udgangspunkt i borgernes mål. Det kræver at du har en høj faglighed og gode samarbejdsevner.

Og du skal kunne være nysgerrig på, kunne motivere, støtte, styrke og udvikle den enkelte medarbejders personlige og faglige kompetencer, så vi får det bedste frem og så vi får en høj faglig og professionel opgaveløsning.

Vi forventer

 • En pædagogisk og anerkendende tilgang til opgaven.
 • At du har øje for bredt og tværfagligt arbejde.
 • At du har fokus på rehabilitering – også i samarbejde med borgerteam.
 • At du kan gå forrest, sikre følgeskab og har gennemslagskraft bl.a. i forhold til implementering af nye tiltag.
 • At du har gode kommunikative evner og medvirker til faglig refleksion samt udvikling hos øvrige kolleger.
 • At du kan vejlede og undervise
 • At du kan arbejde selvstændigt, have overblik og prioritere opgaverne.
 • At du udviser engagement og arbejdsglæde – også når det går stærkt.
 • At du er IT kyndig og klar til omsorgssystemet Nexus.
 • At du har lyst til at arbejde med uddannelse af både studerende og elever, du må gerne være i besiddelse af uddannelsen som klinisk vejleder.

I din ansøgning vil vi gerne se, at du kommer omkring følgende emner

 • En præsentation af dig selv.
 • Hvilke er dine spidskompetencer? Personlige og faglige.
 • Hvordan vil du arbejde sundhedsfremmende og forebyggende? –og hvordan tænker du det ift. funktionen som sygeplejerske i et distrikt?
 • Hvordan vil du kompetenceudvikle personale? Og hvem vil du inddrage?
 • Hvordan ser du dig selv i rollen som distriktssygeplejerske? Og hvilke kompetencer vil du fremhæve?

Løn – og ansættelsesvilkår

i henhold til gældende overenskomst.

Ønsker du nærmere oplysning om stillingen,

er du velkommen til at kontakte Distriktsleder Marie Justesen telefon 23 71 49 23.

Ansøgning

med relevante bilag skal sendes elektronisk.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25. eller 26. marts 2019.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk