Konsulent søges til nyoprettet specialpædagogisk team

Konsulent specialpædagog

Nyoprettet specialpædagogisk team på skoleområdet i Randers Kommunes søger en medarbejder på fuld tid, der skal arbejde som konsulent, gerne med psykologfaglig baggrund, i forhold til elever med specialpædagogiske behov.

Du skal blandt andet støtte skolelederne i opgaver vedrørende visitation og revisitation af elever med særlige behov. Du skal således, sammen med en kollega, være tovholder på 2 årlige visitationer, hvor elever visiteres til og placeres i relevante eksterne specialtilbud. Derudover er det det specialpædagogisk teams opgave at sikre registrering af de pågældende børn i kommunens eksterne specialtilbud samt løbende at have overblik over de økonomiske rammer for specialtilbuddene.

Det drejer sig dermed om opgaver, der relaterer sig til at sikre overblikket over indsatser for elever med særlige udfordringer, samt udvikling af værktøjer til at bevare overblikket over de bevilligede indsatser.

Herudover skal du deltage i udvikling af tværgående initiativer med det formål at udvikle landets bedste skoletilbud til alle børn i Randers Kommune – ”Skolen for alle”. Konkret betyder det, at du sammen med de kommunale læringskonsulenter skal arbejde med praksisnær kompetenceudvikling med særligt fokus på specialområdet. Dette med henblik på vedvarende at understøtte, udvikle og sikre kvaliteten af de kommunale specialtilbud.

Specialpædagogisk team er i fortsat udvikling, og der vil således være gode muligheder for at bidrage til, hvorledes såvel det specialpædagogiske teams som dine egne arbejdsopgaver udvikles.

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.
 • Overblik over kvaliteten i den samlede specialpædagogiske indsats i Randers Kommune både på almenskolerne og i specialtilbuddene
 • Understøttelse og udvikling af den faglige kvalitet i specialtilbuddene
 • Sikre at de tildelte ressourcer på området anvendes mest hensigtsmæssigt
 • Placering af elever til eksterne specialtilbud i samarbejde med skolerne
 • Samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i forhold til visitation til specialtilbud

Vi forventer at:
 • du har erfaring med specialområdet,
 • du er uddannet som cand.psyk, cand.pæd.psyk eller lignende,
 • du har indsigt i forskning og viden omkring inklusion og specialpædagogik,
 • du er en dygtig formidler mundtligt og skriftligt,
 • du har gode samarbejds- og relationskompetencer,
 • du er selvstændig og opsøgende i forhold til opgaver og kan arbejde målrettet med overblik og sans for prioriteringer,
 • du har forståelse for og viden om at arbejde i en politisk styret organisation,
 • du arbejder engageret, selvstændigt og nytænkende, samt
 • du er god til at samarbejde og har lyst til tværfagligt samarbejde.

Vi tilbyder:
 • En spændende arbejdsplads med et bredt arbejdsområde
 • En arbejdsplads, hvor vi er optaget af at udvikle nye metoder og samarbejdsformer, der understøtter fællesskaber og tidlig indsats
 • Et tæt og forpligtende samarbejde med de enkelte skoler, Børn og Skoleforvaltningen, din kollega i det specialpædagogiske team, personalegruppen på Læringscenter Randers og øvrige samarbejdspartnere i kommunen
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling.

Det specialpædagogiske team er forankret i Læringscenter Randers, der er et skolefagligt center med reference til skolechefen. Læringscenter Randers arbejder med faglig udvikling af hele skoleområdet i Randers kommune.

Det specialpædagogiske team består udover dig af endnu en medarbejder, der har en administrativ uddannelse.

Er du interesseret i at vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte chefen for skolefagligt center Henrik Johansen på tlf. 5116 2847 (mail Henrik.Johansen@randers.dk) eller konsulent Bo Skovgaard på tlf. 5156 2413 (mail bo.skovgaard@randers.dk).

Læs mere om Læringscenter Randers på www.laeringscenter.randers.dk.

Ansøgningsfrist: 4. marts 2019.

Samtaler afholdes i uge 10-11.

Der er tale om en fuldtidsstilling. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Alle uanset køn og etnisk baggrund opfordres til at søge.

Tiltrædelse 15. april 2019 eller snarest herefter.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers har vi 5 dagtilbud med både vuggestuepladser og børnehavepladser samt et antal selvejende og private institutioner. Herudover findes der 2 børnebyer, som er sammenlagte børnehaver og skoler. Der er desuden ca. 200 dagplejere. Arbejdet i institutionerne retter sig mod at sikre alle børns læring, udvikling og trivsel. Det gør vi i samarbejde med forældrene til de ca. 5500 børn, som har plads i institutioner og dagpleje. 97 % af alle børn går i dagtilbud. Institutionerne er således et solidt fundament for at sikre, at alle børn kommer godt fra start, og får de bedste muligheder. Vi kan tilbyde indsatser, som er ressourceorienterede og som bygger på forskning og viden. Det giver muligheden for høj faglig kvalitet. Kom og blive en del af vores fællesskab!

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk