Medarbejder til Job- og Udviklingsforløb samt ressourceforløb

Socialfaglig medarbejder søges til spændende område

CBR-Randers søger medarbejder med socialfaglig baggrund til 37 timer om ugen.

Ansættelse snarest muligt og indtil den 31. december 2019.

CBR giver beskæftigelsestilbud til borgere, der ikke ved egen hjælp kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Indsatsen tilrettelægges med henblik på hurtigst og bedst mulig tilbagevenden til indtræden på arbejdsmarkedet. I forløbene er der fokus på at skabe løsninger i så tæt samarbejde med arbejdsmarkedet som muligt. Med virksomhedspraktik som omdrejningspunkt er det opgaven at gennemføre jobrettet træning og vejledning med henblik på udvikling af borgernes individuelle jobkompetencer.

CBR søger en medarbejder, der kan medvirke til planlægning og gennemførelse af Job- og Udviklingsforløb, samt ressourceforløb. Indsatserne kan være individuelle eller gruppebaserede. Målet for indsatserne er, at borgeren opnår de fornødne personlige, sociale og jobmæssige kompetencer til at fungere på arbejdsmarkedet. Medarbejderen fungerer som kontaktperson for et antal borgere under deres forløb og har sammen med borgeren ansvaret for planlægning og gennemførelse af individuelle jobplaner.

Opgaverne er

 • tovholderfunktion for borgerens vej til arbejdsmarkedet
 • udarbejdelse af målrettede handleplaner i samarbejde med borgeren
 • medvirken til etablering og opfølgning af virksomhedspraktik
 • individuel og eventuel gruppebaseret jobvejledning
 • udviklingsorienterede samtaler med hensyn på at øge borgerens evne til mestring af sociale, personlige og helbredsmæssige barrierer
 • udarbejdelse af skriftlig dokumentation for borgerens ressourcer, barrierer og udviklingsmuligheder i relation til konkrete jobmuligheder.

Profil

 • erfaring med beskæftigelsesområdet
 • erfaring med målgrupperne - sygedagpengemodtagere, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere på jobafklaring og i ressourceforløb
 • erfaring med borgere, der har svære psykiske udfordringer og eventuelt misbrugsproblematikker
 • vejledningserfaring
 • fleksibel og udviklingsorienteret arbejdsform
 • evne til at indgå i tæt og udviklingsorienteret kontakt med borgeren
 • løsnings- og ressourceorienteret tilgang
 • evne til at etablere samarbejder med eksterne samarbejdspartnere, herunder virksomheder, sagsbehandlere etc.
 • mål- og resultatorienteret
 • personligt robust
 • omstillingsparat.

Løn

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst, kvalifikationer og i relation til lokal løndannelse.

Arbejdsstedet er CBR-Randers, Ydervangen 1, 8920 Randers NV.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte faglig koordinator Anna Grete Christensen på tlf. 89 15 84 14, faglig koordinator Susanne Falch på tlf. 89 15 84 07 eller leder Thomas Borup på tlf. 89 15 84 01

Ansøgningsfrist

Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 20. februar 2019.

Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 25. februar 2019

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

Randers Kommune har cirka 8.500 medarbejdere. Vi arbejder efter byrådets Vision. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Stabene arbejder på et højt fagligt niveau og understøtter én samlet organisation, en helhedsorienteret ledelse og udvikling. Stabene består af Politik, Jura og Kommunikation, som sorterer under kommunaldirektøren. Stabene Personale & HR, Økonomi, IT & digitalisering sorterer under økonomidirektøren. Vi er i alt cirka 200 medarbejdere

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk