Fagligt og relationelt dygtig lærer til skolens fokusbånd

Korshøjskolen søger en fagligt og relationelt dygtig lærer til skolens fokusbånd

Vi søger en lærer, der vil være med til at udvikle vores nystartede fokusbånd.

Det er vigtigt for os, at du har en anerkendende og styrkebaseret tilgang til alle elever, og at du har nemt ved at skabe respektfulde relationer til både elever, forældre og kolleger. Du skal have lyst til at arbejde i det specialpædagogiske felt.

Fokusbåndet er et særligt tilrettelagt og skærmet tilbud til elever fra 3. til 9. klasse, som kan indebære faglige eller sociale forløb m.m. Erfaring med lignende eller specialundervisning er derfor en fordel. Du vil indgå i et tæt teamsamarbejde med to andre lærere og en pædagog i fokusbåndet, hvilket også på sigt vil indebære vejledning af kolleger inden for inklusionsfeltet. Det er vigtigt, at du kan skabe ro, forudsigelighed og faglig progression for elever med særlige forudsætninger samtidig med, at du besidder den nødvendige fleksibilitet til at navigere i en til tider omskiftelig hverdag.

Du skal endvidere have lyst til at indgå i et samarbejde med andre lærere om at varetage undervisningen i håndværk/design på mellemtrinnet og i udskolingen. Inden for det næste år til halvandet vil skolens lokaler til faget bliver renoveret. Det er dog ikke en forudsætning for at søge stillingen, at du på forhånd har kompetencer i faget.

Vi søger en lærer, der kan bidrage til udviklingen af team, afdelinger og skolen som helhed. Derfor er det vigtigt, at du har forudsætninger for og lyst til et dybtgående kollegialt samarbejde og ser skoleudvikling som en integreret del af lærerarbejdet. Vi ønsker at udvikle en skole med medindflydelse og -ansvar og en høj grad af professionel kapital, hvor skolens opgave konstant diskuteres, og hvor der udvikles fælles forståelse og sprog, men hvor der stadigvæk efterlades masser af professionelt råderum til personalet. Korshøjskolen udvikler sig som et professionelt læringsfælleskab med fokus på deprivatisering af egen praksis, teamsamarbejde og refleksive samtaler med fokus på elevernes læring.

Korshøjskolen er en to-sporet og afdelingsopdelt folkeskole med elever fra 0.-9. kl. I alt 421 aktive og positive elever, hvoraf 20 går i kommunens specialklasserække, som er placeret på Korshøjskolen. Skolen har også en SFO med ca. 90 børn.

Der er ansat 29 lærere og børnehaveklasseledere og 8 pædagoger i dette skoleår.

Skolen er beliggende i Harridslev få kilometer nord for Randers by. Skolen er en veldrevet skole med gode udearealer og en positiv, dygtig og samarbejdende personalegruppe, som er kendt for at tage godt imod nye kolleger.

Ansættelsen sker efter gældende overenskomst, og der indhentes straffe- og børneattest ved ansættelsen.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte viceskoleleder Karin Iversen 21 17 49 55 eller skoleleder Jim Knudsen på telefon 25 34 50 45.

Ansøgningsfristen er den 24. februar 2019, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 27. februar 2019 fra kl. 15:00

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune har vi 19 folkeskoler, tre specialskoler, en ungdomsskole og 5 fritidsklubber for i alt ca. 9.250 børn. Vi skaber den bedste skole i samarbejde med forældre, elever, medarbejdere og det omkringliggende samfund. Derfor har vi handleplanen: Dygtige sammen – læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen. Planen udgør et solidt fundament – både for udviklingen af skolen og trivsel for vores 1.300 medarbejdere på skoleområdet. Kom og bliv en del af vores fællesskab.

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk