Område SYD - Social- og sundhedshjælper til Lindevænget Plan 400

Lindevænget søger social- og sundhedshjælper til plejeafdeling på plan 400 pr. 1.marts/1april 2019. Stillingen er på 32 timer ugentlig i dagvagt. Der arbejdes hver 3. weekend.

Vi arbejder efter leve–bo tanken, vi vægter høj faglighed, og at beboerne oplever at have en tilværelse, der giver mening for den enkelte.

Vi tilbyder

 • engagerede og hjælpsomme kolleger
 • indflydelse på eget arbejde
 • et udviklende tværfagligt samarbejde
 • et job med ansvar, udfordringer og med borgeren i centrum.

Vi ønsker os, at du

 • kan arbejde selvstændigt, ansvarligt, reflekterende og har overblik
 • er faglig kompetent og er velfundret som social og sundhedshjælper
 • er åben for udvikling og ændrede krav i hverdagen
 • er stabil
 • vil det gode samarbejde og udviser engagement
 • har fokus på muligheder og er kreativ i dine løsninger
 • kan dokumenetere i Nexus
 • arbejder i overensstemmelse med Randers kompetence profil
 • er aktiv medspiller i at kompetence udvikle, dig selv, dine kolleger og indgår i et konstruktivt samarbejde.


Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte centerleder Helle Theil på tlf. 89 15 80 31.

Ansøgningsfrist

Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 1. marts 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 8.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk