Område SYD - Social- og sundhedshjælper til Lindevænget

Lindevænget søger social-og sundhedshjælper til vores plejeafdelinger Pr. 1. marts/1. april 2019. Stillingen er på 28 timer ugentligt i nattevagt. Der arbejdes hver 2 weekend og 5/2.

Der er i alt to nattevagter i huset om natten til 68 beboere.

Vi arbejder efter leve–bo tanken, vægter høj faglighed, og at beboerne oplever at have en tilværelse, der giver mening for den enkelte.

Vi tilbyder

 • engagerede og hjælpsomme kollegaer
 • indflydelse på eget arbejde
 • et udviklende tværfagligt samarbejde
 • et job med ansvar, udfordringer og med borgeren i centrum.

Vi ønsker os, at du

 • kan arbejde selvstændigt, ansvarligt, reflekterende og har overblik
 • er faglig kompetent og er velfundret som hjælper
 • er åben for udvikling og ændrede krav i hverdagen
 • er stabil
 • vil det gode samarbejde og udviser engagement
 • har fokus på muligheder og er kreativ i dine løsninger
 • kan dokumenetere i Nexus
 • at du arbejder i overensstemmelse med Randers kompetence profil
 • at du er aktiv medspiller i at kompetence udvikle, dig selv, dine kolleger og indgår i et konstruktivt samarbejde.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger stillingerne, er du velkommen til at kontakte centerleder Helle Theil på tlf. 89 15 80 31.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 8/9.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk