Job- og fastholdelseskonsulent til Sygedagpengeafdelingen, Jobcenter Randers

Spændende fuldtidsstilling med dobbeltrolle som job- og fastholdelseskonsulent med myndighedsopgave.

Har du lyst til at arbejde med sygedagpengeområdet, kan vi tilbyde dig en spændende fuldtidsstilling som job- og fastholdelseskonsulent i
Jobcentrets sygedagpengeafdeling. Kan du motivere sygdomsramte borgere og understøtte deres fastholdelse eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet, er stillingen måske noget for dig?

I afdelingen arbejder vi teambaseret om opgaveløsningen. Afdelingen består af et administrativt team, et fastholdelsesteam og fire sygedagpengeteams. Vores nye jobkonsulent vil indgå i fastholdelsesteamet, der består af otte jobkonsulenter med myndighedsfunktion.

I afdelingen varetager job- og fastholdelseskonsulenter den fulde fastholdelsessag, inklusive myndighedsopgaven. Dette har vi valgt for at give virksomheder og borgere en mere personlig sagsbehandling og for at anvende vores ressourcer mere hensigtsmæssigt. Det er derfor væsentlig for os, at du matcher denne dobbeltrolle, hvor du både fungerer som traditionel jobkonsulent, men ligeledes som sagsbehandler!

Primære arbejdsopgaver som Job- og fastholdelseskonsulent

 • jobkonsulentindsats i forbindelse med fastholdelsessager
 • opfølgning og sagsbehandling af sygedagpengesager i forbindelse med tildelte fastholdelsessager
 • indgå aftaler om delvis raskmeldinger og iværksættelse af aktive tilbud
 • etablering af praktikker og opfølgning under praktik
 • beskrivelse af de enkelte forløb i relation til tilbagevenden til ordinær beskæftigelse, eller afklaring af arbejdsevnen
 • bred kontaktflade til bl.a. arbejdsgivere, sagsbehandlere, arbejdsløshedskasser og faglige organisationer.

Vi lægger vægt på

 • kendskab til social lovgivning via relevant uddannelse og/eller erfaring. Særligt til sygedagpengeloven, aktivloven og beskæftigelsesindsatsloven
 • erfaring med etablering af praktikker for borgere på sygedagpenge (eller sammenlignelige målgrupper)
 • et godt kendskab til virksomheder og arbejdsmarkedsforhold i Midtjylland
 • at du er serviceminded og kontaktskabende
 • at du kan arbejde selvstændigt og er vedholdende og præstationsorienteret
 • at du er udviklingsorienteret og omstillingsparat
 • at du har gode samarbejdsevner og kan give samt modtage sparring fra leder, fagkonsulent og kollegaer i dit team

Vi tilbyder

Et engageret arbejdsmiljø med selvstændigt arbejdsområde i et tæt samarbejde med teamet og gode kolleger, der fungerer godt både fagligt og socialt.

Ledelse i sygedagpengeafdelingen

Ledelse i sygedagpengeafdelingen defineres af en så høj grad af medindflydelse som muligt. Meget kompetence er derfor delegeret til de enkelte teams. Leders og faglige konsulents væsentligste rolle er at facilitere de enkelte teams, med fokus på sikker drift, læring og udvikling. Målet er at skabe den bedst mulige arbejdsplads, med bedst mulige grundlag for at understøtte den sygemeldtes vej mod selvforsørgelse.

Løn- og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst og efter reglerne om Ny løn.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderliger oplysninger, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Lars Præcius på tlf. 89 15 76 79.

Ansøgningsfrist

Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 21. februar 2019.

Der afholdes samtaler i uge 9.


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

Randers Kommune har cirka 8.500 medarbejdere. Vi arbejder efter byrådets Vision. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Stabene arbejder på et højt fagligt niveau og understøtter én samlet organisation, en helhedsorienteret ledelse og udvikling. Stabene består af Politik, Jura og Kommunikation, som sorterer under kommunaldirektøren. Stabene Personale & HR, Økonomi, IT & digitalisering sorterer under økonomidirektøren. Vi er i alt cirka 200 medarbejdere

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk