Område SYD – 2 social- og sundhedsassistenter til Huset Nyvang

Huset Nyvang søger nye kolleger:

1 social- og sundhedsassistent på 28 timer med vagt hver 2. weekend, primær i aftenvagt.

1 social- og sundhedsassistent på 32 timer med vagt hver 2. weekend, primær dagvagt.

 • Som social- og sundhedsassistent i primær dagvagt, søger vi kolleger som har lyst til og gerne erfaring inden for demens området. Du må gerne have lyst til, eller erfaring indenfor forflytningsvejleder funktionen og praktikvejleder funktionen.

Huset Nyvang er et nyetableret center, beliggende i et roligt villakvarter i den nordvestlige del af Randers by. Huset Nyvang er et moderne, demensegnet plejehjem med plejeboliger og fællesarealer, som skaber de bedste forudsætninger for at fortsætte det levede liv.

Huset Nyvang rummer en spændende nytænkning i form af sammenbygningen med en stor ny daginstitution, hvilket giver et spændende potentiale i generationsmøder, hvor børn og ældre i en lang række situationer har glæde af hinanden. Generationer mødes og ”byen i byen” er med til at skabe et levende hus og øge livsglæden hos den enkelte beboer i hverdagen.

Vi søger kollegaer som

 • Har lyst til at arbejde inden for demensrådet, og gerne erfaring.
 • Du skal kunne arbejde selvstændigt inden for dit kompetence område.
 • Har evner til håndtere en til tider kompleks arbejdsdag og selvstændigt kan træffe beslutninger
 • Er faglig velfunderet og reflekterendeHar lyst til at deltage i møder, tema dage og andre personalemæssige tiltag.
 • Som har lyst til det tværfaglige samarbejde
 • Kan dokumentere, inden for basis kompetencer, i Nexus eller lignende system.

Vi kan tilbyde dig

 • En spændende stilling med mulighed for faglig udvikling.
 • Kolleger som gerne vil den gode trivsel og er engageret
 • En stilling som indebærer ansvar
 • Et job, i en organisation i udvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår

i henhold til gældende overenskomst.

Henvendelse

til centerleder Cate Karlstad tlf: 29372074.

Samtaler forventes afholdt den 21. februar 2019.


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk