Familiekonsulent til Specialindsats for Børn - Lucernevej

Stærk, ansvarlig og autentisk pædagog søges

Specialindsats for børn – Lucernevej søger nye familiekonsulenter.

 
 • En fast stilling på 37 timer ugentligt med ansættelse hurtigst muligt.
 • En fast stilling på 30 timer med ansættelse hurtigst muligt.


Specialindsats børn - Lucernevej består af en Specialbørnehave, familieterapeuter og familiekonsulenter og er fysisk placeret på Lucernevej.

Familiekonsulentgruppen består pt. af 4 familiekonsulenter, som arbejder selvstændigt og handlekraftigt på baggrund af stor faglighed og er i gang med at udvikle på indsatserne for området.

Familiekonsulentgruppens overordnede målgruppe er familier med børn med vidtgående fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Arbejdet består i forskelligartede indsatser, herunder råd og vejledning i diagnoser og implementering af pædagogiske strategier, individuel eller parterapeutisk behandling, familieterapi, overvåget samvær og støttet samvær. Ligeledes forestår familiekonsulenterne gruppe- og undervisningsforløb samt søskendegruppeforløb.
 

Vi søger en familiekonsulent, der

 • Har grunduddannelsen som pædagog og gerne med en terapeutisk efteruddannelse.
 • Har kendskab til eller er i besiddelse af en Marte Meo uddannelse.
 • Skal kunne arbejde procesorienteret, være selvstændig, struktureret og skal kunne tilrettelægge egen mødevirksomhed og administrative opgaver.
 • Har følgende personlighed: stærk, ansvarlig, rolig, kan udvise autoritet, være autentisk og have selvindsigt og fungerer i alene arbejde.
 • Har viden og erfaring indenfor diagnoser og kompensationsstrategier og skal kunne undervise familierne i dette.
 • Skal kunne konflikthåndtere og yde sorgbearbejdelse samt kunne modtage supervision og formå at tage imod og give sparring til og af kollegaer.
 • Kan indgå i tæt samarbejde med myndighedsafdelingen samt andre tværfaglige samarbejdspartnere.
 • Skal kunne udvise respekt for forskellighed og livsformer.
 • Er bredt fagligt velfunderet og kan udtrykke sig sikkert fagligt både skriftligt og mundtligt til statusmøder, konferencer, undervisning og vejledningsforløb.
 • Skal have flair for IT som dokumentationsredskab og gerne kendskab til FKO og Sensum systemet.
 • Skal kunne opstille mål og delmål for indsatsen.
 • Er fleksibel i forhold til mødevirksomhed – forskudt arbejdstid, skal kunne arbejde mindst to eftermiddage/aftener om ugen.
 • Skal kunne tilrettelægge eget arbejde, men også kunne arbejde i en omskiftelig ramme da dagene sjældent er ens.
 • Kørekort og bil er en forudsætning.

Løn og ansættelsesvilkår

sker i henhold til gældende overenskomst
 

Såfremt du skulle have nogle spørgsmål,

er du hjertelig velkommen til at kontakte Afdelingsleder Ea Larsen 30 50 13 14.
 

Ansøgning

med uddannelsesbevis og øvrige relevante bilag sendes elektronisk til os, så vi har den senest den 21. februar 2019.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 25. februar 2019 fra kl. 13.00.

 

 


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers har vi 5 dagtilbud med både vuggestuepladser og børnehavepladser samt et antal selvejende og private institutioner. Herudover findes der 2 børnebyer, som er sammenlagte børnehaver og skoler. Der er desuden ca. 200 dagplejere. Arbejdet i institutionerne retter sig mod at sikre alle børns læring, udvikling og trivsel. Det gør vi i samarbejde med forældrene til de ca. 5500 børn, som har plads i institutioner og dagpleje. 97 % af alle børn går i dagtilbud. Institutionerne er således et solidt fundament for at sikre, at alle børn kommer godt fra start, og får de bedste muligheder. Vi kan tilbyde indsatser, som er ressourceorienterede og som bygger på forskning og viden. Det giver muligheden for høj faglig kvalitet. Kom og blive en del af vores fællesskab!

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk