Musikterapeut til Specialindsats for Børn - Lucernevej

Visionær og initiativrig musikterapeut søges

Har du lyst til som musikterapeut at arbejde med børn og unge mellem 0-18 år med varige, ofte komplekse og betydelige funktionsnedsættelser, ved Specialindsats Børn Lucernevej i Randers kommune, så læs videre.

Specialindsats Børn Lucernevej består af en specialbørnehave og familieteamet.

Familieteamet er et tværfagligt team bestående af en terapeut gruppe med 2 fysioterapeuter, 1 ergoterapeut, og en kommende musikterapeut samt en konsulentgruppe bestående af 4 pædagogiske familiekonsulenter. Vi søger en musikterapeut til Familieteamets terapeutgruppe på 25 timer ugentligt med ansættelse snarest muligt.

Du vil i stillingen som Musikterapeut varetage musikterapi i både Specialbørnehaven og i Familieteamet.

Vi tilbyder
 • Et spændende, alsidigt og fagligt udfordrende job.
 • En arbejdsplads som konstant er under udvikling og hvor du som musikterapeut er med til at udvikle den faglige og tværfaglige indsats.
 • Et job hvor vi arbejder med familiecentreret rehabilitering.
 • Faglig sparring og supervision.
 • Et job hvor vi også periodevis har træning i grupper: svømmehold, styrketræningsgruppe, førskole gruppe, forældre/barn gruppe, kørestolsgruppe m.m.

Vi ønsker os en kollega som
 • Kan samarbejde om kerneopgaven.
 • Kan tænke utraditionelt og kreativt i forhold til praksis.
 • Er visionær og initiativrig i forhold til praksis.
 • Har gode samarbejdskompetencer og formår at indgå i en tværfaglig indsats.
 • Kan arbejde selvstændigt og ansvarsfuldt.
 • Er fleksibel og omstillingsparat.
 • Har en bred erfaring indenfor børneområdet gerne med kendskab til Nussa og eller Marte Meo.
 • Kan planlægge behandlingsforløb ud fra egen undersøgelse, sætte mål og give vejledning til forældre og institutionspersonale, holde møder med forældre og netværket.
 • Er god til at formidle både skriftligt og mundtligt.
 • Kan undervise forældre indenfor det musikterapeutiske område og ikke mindst overføre viden til forældrene omkring hvorledes de bedst muligt støtter deres barn med konkrete hverdags indsatser.
 • Har flair for IT, og kan dokumentere og anvende IT som en del af den daglige praksis.
 • Kan deltage i de fælles arrangementer som der vil være på tværs af specialindsats.

Vi bor

Lucernevej 61, 8920 Randers NV. Den musikterapeutiske behandling foregår primær på Lucernevej, men kan forekomme i hjemmet, institutioner og skoler m.m. så kørekort og bil er en forudsætning i jobbet.

Kontakt

Har du lyst til at høre mere om stillingen så kan afdelingsleder Ea Larsen kontaktes på 30 50 13 14.

Løn og ansættelse

Sker i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgning

Ansøgning, vedlagt uddannelsespapirer og CV, sendes elektronisk via Randers kommunes hjemmeside.

Ansøgningsfrist

18. februar 2019.

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 21. februar 2019.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers har vi 5 dagtilbud med både vuggestuepladser og børnehavepladser samt et antal selvejende og private institutioner. Herudover findes der 2 børnebyer, som er sammenlagte børnehaver og skoler. Der er desuden ca. 200 dagplejere. Arbejdet i institutionerne retter sig mod at sikre alle børns læring, udvikling og trivsel. Det gør vi i samarbejde med forældrene til de ca. 5500 børn, som har plads i institutioner og dagpleje. 97 % af alle børn går i dagtilbud. Institutionerne er således et solidt fundament for at sikre, at alle børn kommer godt fra start, og får de bedste muligheder. Vi kan tilbyde indsatser, som er ressourceorienterede og som bygger på forskning og viden. Det giver muligheden for høj faglig kvalitet. Kom og blive en del af vores fællesskab!

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk