Område NORD - Center Aldershvile, Social- og sundhedshjælper til aftenvagt

Område NORD, Center Aldershvile, Faglig dygtig social- og sundhedshjælper til aftenvagt

Der arbejdes 5-2 i 28 timer, hvor de 2 timer vil være flextimer. Det forventes, at du kan tage enkelte dag- eller nattevagter ved sygdom og ferie.

Aldershvile er en del af område Nord. Center Aldershvile har 19 boliger med mulighed for kald.

Vi forventer, at du
 • Kan håndtere den alsidighed, der vil være i jobbet på Aldershvile, hvor du vil opleve borgere med et meget blandet behov for hjælp.
 • Er faglig dygtig
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Er stabil
 • Ved, hvad god service og kvalitet er.
 • Er udadvendt og har et godt humør
 • Har overblik
 • Er opsøgende
 • Vil bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • Er udviklingsrobust
 • Kan møde borgere, hvor de er gerne gennem en pædagogisk tilgang.
 • Kan planlægge dine egne opgaver på en effektiv måde.
 • Er dygtig i Nexus

Vi tilbyder
 • Et udfordrende og selvstændigt job
 • Indflydelse på egen arbejdsplanlægning.
 • Et engageret personale og leder.
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Stor mulighed for faglig og personlig udvikling

Sidste ansøgningsfrist
er torsdag den 21. februar 2019 og samtaler forventes afholdt tirsdag den 26. februar 2019.

Ønskes yderlig information,
kan centerleder Merethe Jacobsen kontaktes på telefon 89 15 89 61.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk