Område SYD - ergoterapeut til sagsbehandling

Har du lyst til at hjælpe os med sagsbehandling af hjælpemidler, forflytning, lejring, være støttende i den rehabiliterende tankegang og mulighed for andre ergoterapeutiske opgaver, så er stillingen måske noget for dig

I Træning- og Aktivitet SYD arbejder vi med afsæt i den rehabiliterende tankegang. Du bliver en del af gruppen, der arbejder med sagsbehandling af hjælpemidler efter Servicelovens §112 og §113b samt forflytningsarbejdet i plejen i område SYD. Vi har fokus på det tværfaglige samarbejde i både borgers hjem og på plejecenter.

Vi søger en person, der

 • er fagligt velfunderet og har erfaring med sagsbehandling af hjælpemidler og forflytningsundervisning
 • kan arbejde tværfagligt med borgerens mål for øje
 • har erfaring med og gode kompetencer i formidling og vidensdeling
 • har lyst til og interesse for at arbejde med geriatriske borgere
 • er udadvendt, aktiv og igangsættende
 • kan bevare overblikket i en travl hverdag
 • kan være fleksibel og arbejde struktureret i forhold til opgaveløsningen.

Vi tilbyder

 • et godt arbejdsmiljø og en røgfri arbejdsplads
 • en stilling med selvtilrettelæggende arbejdstider
 • stor frihed under ansvar
 • god faglig sparring
 • en stor flok engagerede og fagligt velfunderede kollegaer
 • en arbejdsplads, hvor vi arbejder brugerorienteret og tværfagligt på at skabe gode og kvalitative tilbud til borgerne i Område SYD.


Område SYD dækker det geografiske område syd for byen og en del af det sydlige centrum af Randers bykerne. Trænings- og aktivitetsgruppen er fordelt på fem plejecentre med en fælles trænings- og aktivitetsleder. Vi er en blandet flok af fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, hjælpere, beskæftigelsesvejledere og sygehjælpere - i alt ca. 42 personer, der glæder sig til at få en ny kollega.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Alle uanset køn, etnisk baggrund m.v. opfordres til at søge.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte ergoterapeut Charlotte Sølvsten på tlf. 20 49 97 13 dagligt mellem kl. 8 og 9 eller trænings- og aktivitetsleder Rigmor Farup-Hansen på rigmor.nordmand.farup-hansen@randers.dk efter kl. 16.

Ansøgningsfrist

Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 24. februar 2019.

Ansættelsessamtalerne afholdes onsdag den 27. februar 2019 efter telefonisk indkaldelse.


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk