Område SYD - Ernæringsspecialist til ældreområdet

Vi søger en ambitiøs og fagligt stærk kollega med lyst til samarbejde samt kompetencer til selvstændigt arbejde. Der er tale om en fast stilling på 35 timer pr. uge.

Hos os er målet at støtte borger bedst muligt til et selvstændigt og meningsfuldt liv, og i vores arbejde handler vi med respekt for borgeren og borgerens ønsker og behov.

Du vil primært skulle arbejde i Område SYD med nedenstående opgaver
 • Gennemføre individuel diætbehandling for borgere på plejecentre og i kommunens sundhedsklinik.
 • Være med til at udvikle og kvalitetssikre ernæringsplejen i tæt samarbejde med sundheds- og kostfagligt personale, så ernæring bliver en integreret del af det samlede tilbud til borgeren.
 • Holde fokus på implementering og fastholdelse af ernæringsinstruks.
 • Deltage i tæt dialog med sundhedspersonalet for at sikre tidlig og systematisk opsporing af undervægt og andre ernæringsrelaterede problematikker.
 • Uddanne og opkvalificere køkken- og plejepersonale.
 • Indgå i forskellige projekter f.eks. dysfagi, det gode måltid, mellemmåltider og økologi.
 • I jobbet vil der være et tæt samarbejde med de 3 øvrige ernæringsspecialister i kommunen.

Hvem er du?
 • Uddannet klinisk diætist med autorisation (oplys venligst autorisations-id)
 • Opdateret på den seneste viden inden for ernæringsområdet, og er i stand til selvstændigt at varetage individuel diætbehandling i forhold til komplicerede ernæringsproblematikker.
 • Du har lyst til og mod på undervisning af kollegerne i Område SYD.
 • Du har en sundhedspædagogisk tilgang samt erfaring med og viden om den motiverende samtale.
 • Du er god til at kommunikere og samarbejde med forskellige faggrupper.
 • Du er god til at etablere og vedligeholde relationer og til at indgå i tværfaglige fællesskaber.
 • Du brænder for og har erfaring med ernæringsterapi.
 • Du arbejder struktureret, selvstændigt og fleksibelt.
 • Du har personlig gennemslagskraft og er udadvendt.
 • Du involverer dig i ernæringsteamet, hvor du aktivt investerer dig selv i samarbejdet.

Om arbejdspladsen
Stillingen refererer til ernæringsleder Lene Steendahl. Du får kontor på Plejecenter Kirstrupcentret. I jobbet skal du varetage undervisning, møder og diætbehandlinger i hele Område SYD, som for tiden er på 7 adresser fordelt i Randers Kommune. Det er derfor nødvendigt at have kørekort samt bil til rådighed.

Du bliver selvtilrettelæggende i forhold til din arbejdstid, som både kan være dag og aften alt efter behov.

Løn og ansættelsesvilkår
i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger
Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2019 eller efter aftale.

Nærmere oplysninger kan fås hos Lene Steendahl på mail ls@randers.dk

Samtaler
Vi afholder samtaler fredag den 22. februar 2019.

Søg jobbet
Vi beder dig sende din ansøgning til Randers Kommune via nedenstående link.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk