Område SYD – Social- og sundhedsassistenter i dagvagt til Distrikt Paderup-Assentoft

Stillingerne er på 32 timer ugentligt i dagvagt og med weekendvagt hver 3. weekend.

Vi er et ude-kørende team, der dækker områderne Paderup, Romalt, Assentoft og opland.

Vores team består af 38 medarbejdere. 8 i aftenvagt (2 social- og sundhedsassistenter og 6 social- og sundhedshjælpere) og 30 primært i dagvagt (10 social- og sundhedsassistenter og 20 social- og sundhedshjælpere), 9 af disse kører i blandede vagter, samt 1 distriktssygeplejerske.

Vi forventer, at du

 • er uddannet social- og sundhedsassistent/hjælper, har en høj faglighed og kan reflektere over egen teori og praksis
 • arbejde som rollemodel i dine personlige og faglige valg i din opgaveløsning blandt kollegaer og borgere
 • kan anvende værktøjer bl.a. TOBS, faldscreening, ABCD, ISBAR, PPS
 • kan arbejde fortroligt i et elektronisk omsorg system
 • kender dine kompetenceområder og arbejder inden for disse – hertil er kompetent til at udføre den grundlæggende pleje og sygepleje samt kan varetage helhedsplejen omkring en borger
 • selvstændigt kan planlægge, udføre, evaluere og dokumentere fortløbende for de enkelte borgere, i tæt samarbejde med dine kolleger
 • er god til dansk i både tale og skrift, da en vigtig del af vores arbejde består i at kunne beskrive og dokumentere observationer
 • besidder solide samarbejdsevner og vægter det tværfaglige samarbejde højt – dertil udviser fleksibilitet og er omstillingsparat i forhold til løsning af gruppens arbejdsopgaver
 • er venlig og imødekommende samt kan lide at arbejde med mennesker ud fra tilgangen, tidlig opsporing og rehabilitering
 • kender og arbejder ud fra begreberne, anerkendende tilgang, konstruktiv kritik/feedback
 • har kørekort.

Vi tilbyder

 • en attraktiv og dynamisk arbejdsplads med fokus på udvikling og medarbejderindflydelse
 • dygtige, hjælpsomme, humoristiske og engagerede kollegaer, der arbejder ud fra en respektfuld, anerkendende og imødekommende tilgang til borgere, pårørende og ikke mindst sine kollegaer
 • et spændende job med faglige og personlige udfordringer der skaber grobund for din udvikling
 • telesundhed i hjemmeplejen, en virtuel opgaveløsning
 • en god introduktion og oplæring, så du kommer godt fra start.

Aflønning sker efter aftale om NY LØN. Ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

For oplysninger

om stillingen kan distriktsleder Marie Justesen kontaktes på tlf. 23 71 49 23 på alle hverdage.

Din ansøgning skal søges elektronisk.

Frist

22. februar 2019.

Ansættelses samtaler afholdes mandag den 25 februar 2019.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk