Område SYD - Fysioterapeut til fast stilling på 30-33 timer pr. uge med start den 1. marts 2019

En af vores faste fysioterapeuter har søgt nye udfordringer, så brænder du for at arbejde med en kombination af ortopædkirurgisk og medicinsk genoptræning samt ældreområdets distriktsarbejde, er der her en stilling for dig.

I Træning- og Aktivitet SYD arbejder vi med afsæt i den rehabiliterende tankegang og benytter den motiverende samtale som udgangspunkt for at sætte mål med borgeren. Du bliver en del af den tværfagligt sammensatte gruppe, der arbejder med ortopædkirurgisk og medicinsk genoptræning efter §140 og §86.1/86.2. Træningen foregår både på center og i borgers eget hjem. Du vil blive den, der er ansvarlig for vores KOL-hold.

Vi søger en person, der

  • har erfaring med ortopædkirurgisk genoptræning gerne med særlig interesse og erfaring med skuldergenoptræning, knæ og fod
  • har erfaring med medicinsk genoptræning herunder borger med KOL, hjertesygdom, cancer mm.
  • har lyst til og interesse for at arbejde med genoptræning med forskellige aldersgrupper samt geriatriske borgere i de almene opgaver i distriktsarbejdet
  • kan arbejde tværfagligt, anerkendende og rehabiliterende med borgerens mål for øje
  • er udadvendt, aktiv og igangsættende
  • kan bevare overblikket i en travl hverdag
  • kan være fleksibel og tænke kreativt i forhold til opgaveløsningen
  • kan arbejde i en omskiftelig organisation, og kan stilles ved at arbejde på flere matrikler.


Område SYD dækker det geografiske område syd for byen og en del af det sydlige centrum af Randers bykerne. Vi arbejder brugerorienteret og tværfagligt på at skabe gode og kvalitative tilbud til borgerne.
Trænings- og aktivitetsgruppen er fordelt på fem plejecentre med en fælles trænings- og aktivitetsleder. Vi er en blandet flok af fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, hjælpere og beskæftigelsesvejleder - i alt 40 personer, der glæder sig til at få en ny kollega, som vi vil tage godt imod.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Alle uanset køn, etnisk baggrund m.v. opfordres til at søge.

Yderligere oplysninger

Har annoncen vakt din interesse, er du velkommen til at kontakte fysioterapeut Tanja Schwartz Grathe mellem kl. 12 og 13 på 89 15 80 75 eller tanja.schwartz.grathe@randers.dk, fysioterapeut Sophie Müller mellem kl. 12 og 13 på 89 15 27 33 eller sophie.muller@randers.dk eller trænings- og aktivitetsleder Rigmor Farup-Hansen på rigmor.nordmand.farup-hansen@randers.dk med spørgsmål eller ønske om opringning efter kl. 16.00.

Ansøgningsfrist

Vi skal havde modtaget din ansøgning elektronisk inden tirsdag den 22. januar 2019.

Ansættelsessamtalerne afholdes mandag den 28. januar 2019 efter telefonisk indkaldelse.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk