Pædagog til Dagtilbud Nordøst

Dagtilbud Nordøst søger anerkendende og relationel dygtig pædagog, 31 timer pr. 1. februar 2019 eller snarest derefter

Du skal være med til at understøtte

 • Et dagtilbud, hvor det gode børneliv, nærvær og fællesskab er det bærende fundament
 • Et udgangspunkt i mangfoldighed, inklusion, fleksibilitet, læring, udvikling, trivsel, dannelse og leg.
 • En høj faglig kvalitet og reflekterende kultur

Vi tager udgangspunkt i en anerkendende, relationel og ressourceorienteret tilgang med det inkluderende perspektiv og praksis i alt vi foretager os.
Vi er optaget af tidlig indsats og sammentænke dannelse, omsorg og læring ved at skabe intentionelt læringsmiljøer i vores børnehuse. Med udgangspunkt i de seks læreplanstemaer arbejder vi fokuseret med børne og voksne initiere aktiviteter, hverdagshandlinger, dannelse og leg, læring og udvikling for alle børn i dagtilbuddet. Vi forventer, at vores nye medarbejder kan være med til at kvalificere dette arbejde.

Endvidere forventes det, at du

 • Er overbevisende i det pædagogiske arbejde og udføre dette med systematik og målrettethed.
 • Kan arbejde undersøgende og eksperimenterende i det pædagogiske arbejde såvel ude som inde
 • Kan medvirke til at skabe fleksible, differentierede og inkluderende læringsmiljøer, så alle børn føler sig som betydningsfulde deltagere i fællesskaber.
 • Kan agere i en politisk styret organisation og favne kompleksitet.
 • Kan arbejde videns baseret med kerneopgaven – børnenes trivsel, dannelse, udvikling, leg og læring
 • Kan omsætte viden i praksis – herunder reflektere over egen og fælles praksis, for derigennem at omsætte til ny kvalitativ handling og praksis.
 • Kan etablere og understøtte alsidige lege- og læringsmiljøer indenfor sprogudvikling, motorik, kulturformidling, kreativitet og dette naturfaglige område
 • Er forpligtende og relationel stærk og kompetent. Det gælder både i det relationelle arbejde mellem dig og børnene, børnene i fællesskabet, i samarbejdet med forældrene og i et tværgående samarbejde.
 • Arbejder didaktisk og systematisk reflekterende med læreplansaktiviteter, aftalemål, dagtilbudsloven mm. i samarbejde med kollegaer og ledelse
 • Medvirker loyalt til at skabe kvalitet og udvikling i det pædagogiske arbejde med henblik på at skabe kultur og miljø, med høj faglighed, trivsel og refleksion.
 • Arbejde med og omsætte dagtilbudsloven og Randers Kommunes visioner og politikker for børneområdet i handling.

Arbejdet er i alderen 0-6 år.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og reglerne om Ny Løn.

Ansøgninger uden uddannelsespapirer tages ikke i betragtning

Ansøgningsfrist

21. januar 2019.

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 24. januar 2019.

Alle uanset køn, etnisk baggrund m.v. opfordres til at søge stillingen.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers har vi 5 dagtilbud med både vuggestuepladser og børnehavepladser samt et antal selvejende og private institutioner. Herudover findes der 2 børnebyer, som er sammenlagte børnehaver og skoler. Der er desuden ca. 200 dagplejere. Arbejdet i institutionerne retter sig mod at sikre alle børns læring, udvikling og trivsel. Det gør vi i samarbejde med forældrene til de ca. 5500 børn, som har plads i institutioner og dagpleje. 97 % af alle børn går i dagtilbud. Institutionerne er således et solidt fundament for at sikre, at alle børn kommer godt fra start, og får de bedste muligheder. Vi kan tilbyde indsatser, som er ressourceorienterede og som bygger på forskning og viden. Det giver muligheden for høj faglig kvalitet. Kom og blive en del af vores fællesskab!

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk