Specialkonsulent til ungdomsuddannelsesområdet

Har du lyst til at sætte dit præg på udviklingen af uddannelsesområdet i en stor kommune?

Kan du lide at arbejde tæt på det politiske niveau? Motiveres du af at have ansvar for varierende opgaver og kan du samarbejde på tværs af fagområder og organisationsniveauer?

Så har vi måske den rette stilling til dig.

Randers Kommune er i gang med at udarbejde en ny uddannelsespolitik, hvoraf en del vedrører uddannelse efter grundskolen. Under overskriften ”Randers uddanner alle” er det kommunens ambition at understøtte, at alle unge får en uddannelse. Til at opfylde denne ambition bl.a. gennem direktørens og forvaltningens tætte samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, søger Randers Kommune en specialkonsulent til Børn og Skole Sekretariatet.

Jobbets indhold

Vi søger således i Børn og Skole Sekretariatet en specialkonsulent til en nyoprettet, fast stilling med opgaver indenfor uddannelsesområdet. Stillingen ønskes besat snarest muligt. Sekretariatet er fysisk placeret på Laksetorvet 1, 8900 Randers.

Som konsulent i sekretariatet vil din arbejdsdag sjældent være forudsigelig. Du vil få en vigtig rolle som bindeled mellem uddannelsesinstitutionerne og Randers Kommune, både i forhold til forvaltningen og til udskolingsskolerne. Du vil skulle løse opgaver både selvstændigt og i samarbejde med kolleger i og udenfor Børn & Skole. Ofte vil du have flere opgaver sideløbende, og det er derfor vigtigt, at du formår at tage ansvar og kan planlægge din tid efter de opgaver, som du sidder med.

Hovedopgaverne i stillingen vil blandt andet være
 • Udvikle og vedligeholde forvaltningens partnerskaber med ungdomsuddannelsesinstitutionerne.
 • Herunder forestå iværksættelse af løbende initiativer.
 • Aktivt arbejde for at nye uddannelsesforløb, eller dele heraf, placeres på uddannelsesinstitutioner i Randers.
 • I et tæt samarbejde med udskolingen på kommunens skoler skal der udarbejdes konkrete initiativer, der sikre at de unge har kendskab og lyst til at søge ind på de eksisterende ungdomsuddannelser.
 • Planlægge og afvikle konferencer, workshops og andre møder med baggrund i den nye uddannelsespolitik.
 • Udarbejde sagsfremstillinger, notater, analyser og oplæg til forvaltningsledelsen og det politiske niveau.

Din profil

Vi lægger vægt på, at du
 • Har en relevant samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse eller tilsvarende.
 • Har viden og relevant erfaring om den offentlige forvaltning og/eller ungdomsuddannelsesområdet og evner at navigere mellem forskellige organisationsniveauer og interessentgrupper, suppleret med relevant erfaring indenfor området.
 • Solidt kendskab til uddannelsesområdet, både politisk og organisatorisk.
 • Har en stærk personlig profil, og er i stand til at varetage forvaltningens interesser selvstændigt, inden for de opsatte mål og den ønskede retning.
 • Er en dygtig formidler, såvel skriftligt som mundtligt.
 • Er analytisk stærk og kan afdække detaljer og danne et samlet overblik over komplekse problemstillinger.
 • Er god til at strukturere, planlægge og facilitere processer samt til at følge opgaver til dørs.
 • Har gode samarbejdsevner, både på hjemmebane og udebane.
 • Trives i en stilling, hvor opgaverne kan skifte karakter og hvor du selv aktivt er medspiller i forhold til, hvordan opgaverne løses.

Vi tilbyder dig

 • Et spændende og udfordrende arbejde med store muligheder for at være med til at forme udførelsen af arbejdsopgaverne.
 • Ansvar og stor medindflydelse på dine opgaver samt mulighed for at sætte dit præg på udviklingen af uddannelsesområdet i kommunen.
 • Et fleksibelt og godt arbejdsmiljø, hvor samarbejde mellem medarbejdere og afdelinger prioriteres højt og hvor omgangstonen er uformel.
 • Dygtige og engagerede kollegaer.
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Hvem er vi?

Du vil som konsulent indgå som en del af Børn og Skole forvaltningen i Randers Kommune, som rummer over 3.100 medarbejdere og 60 ledere fordelt over områderne skole, dagtilbud og familie. Du vil blive en del af Børn og Skole sekretariatet, hvor der er ansat omkring 30 engagerede medarbejdere med forskellig faglig baggrund.

Du vil referere til sekretariatschefen, og udføre opgaver i tæt samarbejde med denne, skolechefen og direktøren for Børn og Skole.

Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til den gældende overenskomst og efter kvalifikationer med udgangspunkt i en indplacering som specialkonsulent.

For yderligere information

om stillingen kontakt venligst sekretariatschef Birgitte Guldberg på mobil 30 68 65 22.

Ansøgningsfrist

Tirsdag den 22. januar 2019.

Samtaler forventes at blive afholdt mandag den 28. januar 2019.


 

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers har vi 5 dagtilbud med både vuggestuepladser og børnehavepladser samt et antal selvejende og private institutioner. Herudover findes der 2 børnebyer, som er sammenlagte børnehaver og skoler. Der er desuden ca. 200 dagplejere. Arbejdet i institutionerne retter sig mod at sikre alle børns læring, udvikling og trivsel. Det gør vi i samarbejde med forældrene til de ca. 5500 børn, som har plads i institutioner og dagpleje. 97 % af alle børn går i dagtilbud. Institutionerne er således et solidt fundament for at sikre, at alle børn kommer godt fra start, og får de bedste muligheder. Vi kan tilbyde indsatser, som er ressourceorienterede og som bygger på forskning og viden. Det giver muligheden for høj faglig kvalitet. Kom og blive en del af vores fællesskab!

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk