Idrætskonsulent med ansvar for breddeidrætsområdet

Randers kommune søger en kollega som brænder for at udvikle breddeidrætten

Randers Kommune søger pr. 1. marts 2019 en dygtig idrætskonsulent med ansvar for breddeidrætsområdet.
Stillingen er tidsbegrænset i en periode på 5 år.

I Randers Kommune har vi et godt samarbejde med et stærkt foreningsliv med mange dedikerede frivillige. Idrætslivet i Randers er præget af rigtig mange forskellige idrætsgrene og mange idrætsevents. Mål er fortsat, at udvikle breddeidrætsområdet, så flest mulige borgere bliver idrætsaktive.

Vi søger en kollega som brænder for at udvikle breddeidrætten i Randers Kommune. Du skal have erfaring og indsigt i breddeidrættens verden og du skal befinde dig godt både bag et skrivebord og ude i foreningerne. Du skal være god til at organisere og have en struktureret tilgang til opgaveløsning. Du er en frisk og inspirerende formidler, som har praktisk erfaring og solidt kendskab til foreningsarbejde. Hvis du kan det - er du måske Randers Kommunes nye idrætskonsulent på breddeidrætsområdet.

Stillingen hører til i kultur- og fritidsafdelingen, der er en del af forvaltningen Sundhed, Kultur og Omsorg, som har til huse i administrationsbygningen på Laksetorvet.

Arbejdet omfatter primært følgende opgaver

 • Foreningsudvikling, herunder uddannelse og coaching
 • Tværgående samarbejde, netværksdannelse samt etablering af mentorordning i foreningerne
 • Formulering og implementering af politikker og strategier, herunder den nye idræts- og fritidspolitik
 • Planlægning og afvikling af projekter og events, der styrker breddeidrætten
 • Aktivt opsøgende arbejde i relevante klubber er en naturlig del af opgaverne
 • Sagsbehandling vedrørende foreningstilskud, kommunale og private idrætsfaciliteter, anvendelse af puljer mv
 • Koordinering af breddeidrætsprojekter f.eks. skole og foreningsprojekter
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningsforløb for lærere, skoleelever, ledere og trænere
 • Udvikling af faciliteter til idrætsområdet
 • Deltagelse i faglige konferencer og samarbejde med idrættens organisationer og specialforbund
 • I øvrigt deltagelse i løsningen af afdelingens opgaver, der løses blandt andet i samarbejde med Børn og Skole, Sundhed og Omsorg, Randers Sundhedscenter, Idrætssamvirket i Randers og Randers Eventsekretariat.

Du skal være forberedt på at jobbet kræver fleksible arbejdstider – hvor en del af arbejdet skal udføres i eftermiddags- og aftentimerne og enkelte weekends.

Vi forventer, at du har

 • Relevant uddannelse i forhold til stillingen
 • Stærke skriftlige og mundtlige kommunikations- og formidlingskompetencer
 • Stærke koordinerende evner af mange forskelligartede opgaver
 • Kan arbejde selvstændigt, praktisk og strategisk med udviklingen af idræt
 • Erfaring med arbejdet i en idrætsorganisation eller lignende
 • Evner at skabe fremdrift og arbejde selvstændigt, og samtidig indgå i opgaveløsning i et bredt samarbejde med kollegaer internt og eksternt
 • Nysgerrig og innovativ og samtidig systematisk og organiseret
 • Lyst til at være en del af et aktivt team – hvor der kan være kort vej fra tanke til handling
 • Kørekort og egen bil.

Vi tilbyder

 • En tidsbegrænset fuldtidsstilling indtil 1. marts 2024
 • Et spændende og udfordrende job, med mulighed for selv at være med til at forme arbejdsopgaver og din hverdag
 • Engagerede og samarbejdsvillige kollegaer
 • En venlig, uformel og ofte humørfyldt omgangsform
 • Flextid - det vil sige at du selv tilrettelægger arbejdstiden tilpasset aktiviteter og sæson.

Arbejdskultur i Kultur og fritidsafdelingen

I kultur- og fritidsafdelingen har vi et højt ambitionsniveau og vi stiller store krav til hinanden. Vi forventer dygtige og engagerede medarbejdere, som alle yder deres bedste. Samtidig gives medarbejderne de bedst mulige rammer, så disse forventningerne kan imødekommes.

Vores faglighed, samarbejde, ordentlighed samt en god kommunikation er de bærende elementer i vores samarbejde med borgere og fritidsbrugere.

Du bliver en del af kultur- og fritidsafdelingens team på 16 medarbejdere, som i dag består af medarbejdere som administrerer folkeoplysningsloven, kultur-, fritid- og idrætskonsulenter, havnefoged, landskabsingeniør, landskabsarkitekt samt journaliststuderende.

I kultur- og fritidsafdelingen er der gode muligheder for indflydelse og udvikling samt faglig sparring.

Yderligere oplysninger

Se mere om breddeidrætsområdet på www.randers.dk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kultur- og fritidschef Claus Engstrup tlf. 51 56 28 24 eller breddeidrætskonsulent Jesper Jakobsen tlf. 51 56 20 20.

Ansøgningsfrist

Ansøgning med relevant dokumentation modtages kun via ansøgeportalen på www.randers.dk senest mandag den 21. januar 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 28. januar 2019.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune hører kulturområdet under Sundhed, Kultur og Omsorg. Vi arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. På kulturområdet samarbejder vi med frivillige og foreninger, arbejder inden for kunst- og kulturområdet og har ansvaret for bibliotekerne i kommunen og for kulturinstitutioner som Værket og Museum Østjylland. Vi er medarbejdere med en række forskellige funktioner. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk