Visitator til Visitationsenheden i Omsorg

Er du vores nye visitator

En kollega har valgt at gå på efterløn og vi søger derfor dig som vores nye kollega til en stilling 37 t/uge pr. 1. marts 2019.

Randers Kommune har som mål, at borgerne lever så selvstændigt, aktivt og deltagende som muligt. Derfor vil der gennem det næste år ske en markant organisatorisk udvikling med fokus på rehabilitering. Her spiller myndighedsfunktionen en helt central rolle. Vi søger en visitator, der både brænder for rehabilitering, som gerne vil udøve myndighedsopgaven i et tæt samarbejde med resten af driften og som ikke forstyrres af, at vi blandt andet prøver os frem, for at finde den helt rigtig form på samarbejdet med de nye Borgerteams.

Hvem er vi

Vi er en både dynamisk, fagligt ambitiøs og social arbejdsplads. Vi tror på, at en rehabiliterende tilgang i mødet med borgerne snildt kan kombineres med en myndighedsfunktion. Vi er ca. 38 ansatte og varetager blandt andet visitation til hjælpemidler, personlig pleje og praktisk hjælp.

Den ledige stilling er i gruppen af visitatorer, der visiterer til personlig pleje og praktisk hjælp. Gruppen tæller i alt 15 ansatte, som er organiseret med tre mindre grupper, 2 udskrivningskoordinatorer samt en visitator med en tværgående funktion koblet til §83a.

Dine centrale opgaver vil blive afdækning af borgers funktionsevne, behov og rehabiliteringspotentiale, samt sagsbehandling af henvendelser om personlig pleje, praktisk hjælp, plejeboliger etc. Du vil komme til at samarbejde med kolleger på tværs af organisationen. Det vil især være medarbejdere i de nye Borgerteams, i resten af distrikterne og hos de private leverandører. Du vil også komme til at samarbejde med kolleger med myndighed på hjælpemiddelområdet og fra andre forvaltninger.

Hvem er du

Du er sundhedsuddannet som ergoterapeut, sygeplejerske eller fysioterapeut eller har tilsvarende kompetencer. Du er beslutningsparat og kan kombinere dine faglige idealer med den praksis og lovgivning du møder. Du har gerne en bred viden og erfaring som visitator. Hvis ikke, så har du i hvert fald gjort dig klare tanker og kan redegøre for hvad det er du gerne vil som visitator.

Kørekort har du, og forhåbentlig også en visitatoruddannelse eller tilsvarende efteruddannelse. Du trives med at have en udadvendt og koordinerende rolle i en hverdag, som er dynamisk og med rigtig mange samarbejdspartnere.

Vi satser på at du er fagligt ambitiøs, og er på én gang både teamspiller og selvstændigt arbejdende. Du har det ligesom os andre: du trives i driften, men vil samtidigt hellere end gerne tage del i faglig udvikling og udvikle din faglighed gennem komplicerede sager. Du kan holde til at have mange bolde i luften uden at miste overblik. Og så er du ikke mindst optaget af den rehabiliterende tilgang til borgerne i Randers Kommune.

Vi tilbyder

  • Et selvstændigt job med høj grad af ansvar og vid kompetence
  • Sparring med engagerede kolleger
  • Fleksible arbejdstider og selvtilrettelæggelse af arbejdsopgaver
  • Et arbejdsfællesskab kendetegnet ved faglighed, en uformel omgangstone og sociale traditioner
  • Nem adgang til E45.

Du meget velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål

Leder af Visitationsenheden Line Folsgaard Petersen, tlf. 89 15 25 51 mobil 29 36 22 50 eller visitator Birthe Bech tlf. 89 15 25 72.

Ansøgningsfrist

Ansøgning sendes elektronisk senest onsdag den 23. januar 2019.

Det forventes at der afholdes samtaler tirsdag drn 29. januar

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk