Administrativ medarbejder til UU

UU Randers søger administrativ medarbejder

Ungdommens Uddannelsesvejledning i Randers (UU Randers) er et vejledningscenter for alle unge mellem 12 og 25 år i Randers kommune.
UU laver kollektive og individuelle vejledningsaktiviteter på grundskolerne, arbejder med 15-17 åriges pligt til uddannelsesforberedende aktiviteter og er opsøgende overfor 18-25 årige, der ikke har en ungdomsuddannelse. Desuden arbejder UU med specialvejledning, STU og andre særligt tilrettelagte tilbud.

I UU Randers er vi i alt 20 vejledere, en administrativ medarbejder og en leder.
UU Randers udgør, sammen med Jobcenterets ungeindsats, Ungdommens Uddannelseshus Randers (UUR), der er indgangen til kommunen for alle uddannelsessøgende og potentielt uddannelsessøgende mellem 15 og 29 år. UUR har til huse på Sct. Peders gade 25 i Randers.
Som administrativ medarbejder ved UU Randers vil du få en central position som omdrejningspunkt for en gruppe kollegaer, der har mange forskelligartede opgaver både indenfor og udenfor huset.

Stillingen som administrativ medarbejder omfatter

  • håndtering af bogføring, fakturering og indkøb i økonomisystemet Prisme
  • personaleadministration af div. indberetninger og oprettelser i Silkeborg Datas personaleweb
  • koordinering af introkurser og brobygning med vejledere, skoler og ungdomsuddannelser
  • elevhåndtering i www.optagelse.dk og UU's vejledningssystem Uv-vej
  • vedligeholde og opdatere hjemmeside
  • generelle administrative og praktiske opgaver.


Vi forventer, at du har en relevant administrativ uddannelse. Du skal gerne have erfaring med administration elever/studerende, have flair for IT og være en erfaren bruger af administrative systemer og Office-pakken.

Som person skal du være vant til at arbejde selvstændigt, være serviceminded og fleksibel i din opgaveløsning. Du skal være i besiddelse af en vist robusthed, da der kan være travle perioder, hvor der arbejdes i mod deadlines bl.a. på optagelse.dk, brobygning, ved lønkørsler o.lign..
Du skal have et grundlæggende positivt menneskesyn og må gerne have prøvet at arbejde med unge mennesker før.

Som medarbejder i UU Randers kan du forvente at blive del af en medarbejdergruppe bestående 22 ambitiøse kollegaer, der er stærkt engagerede i at vejlede og støtte unge mennesker i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle medarbejdere har øje for at drage omsorg for hinanden i en til tider hektisk hverdag, hvor ting ofte forandrer sig.

Frist for ansøgning

Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 23. januar 2019.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

Randers Kommune har cirka 8.500 medarbejdere. Vi arbejder efter byrådets Vision. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Stabene arbejder på et højt fagligt niveau og understøtter én samlet organisation, en helhedsorienteret ledelse og udvikling. Stabene består af Politik, Jura og Kommunikation, som sorterer under kommunaldirektøren. Stabene Personale & HR, Økonomi, IT & digitalisering sorterer under økonomidirektøren. Vi er i alt cirka 200 medarbejdere

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk