Elever til social- og sundhedsassistentuddannelsen

Vil du have ansvar for Sundhed, Rehabilitering og Sygepleje i Randers Kommune

Vi søger elever til uddannelsen, som social- og sundhedsassistent med en ansættelse på 37 timer om ugen. Arbejdsdage kan ligge både på hverdage og i weekender. Arbejdstiden vil primært være i dagvagter. Aften- og nattevagter kan forekomme.

Dit uddannelsesforløb vil foregå i tæt samarbejde med Randers Social- og Sundhedsskole og består af skiftevis teoriforløb og praktikophold. Praktikopholdene tilbydes i kommunen, i psykiatrien og på hospital.

Vi er meget optaget af at lave praksisnære uddannelsesforløb, og tænker at det teoretiske fundament er en forudsætning for at kunne arbejde kvalificeret i praktikken. Derfor vægtes skoleperioder og praktikforløb lige meget, og vi ser dem som en forudsætning for hinanden.

I praktikken vil du være tilknyttet en vejleder, som sammen med dig vil tilrettelægge praktikforløbet, og på Social- og Sundhedsskolen vil du være tilknyttet en kontaktlærer. Vi tillægger det stor betydning, at du skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet og har overblikket.

En forudsætning for at starte på uddannelsen til social- og sundhedsassistent er, at du enten har Grundforløb 2 – SOSU, går på et EUX forløb eller er uddannet social- og sundhedshjælper.
Hvis du er uddannet social- og sundhedshjælper, vil det give dig mindst 27 ugers merit, og du vil derfor skulle regne med en senere uddannelsesstart.

Ved uddannelsens start skal du have

  • dansk på D-niveau og naturfag på E-niveau
  • førstehjælpskursus (12 timer) og brandbekæmpelsescertifikat.

Endvidere forventer vi, at du

  • er reflekterende, engageret og ansvarsbevidst
  • tager ansvaret for egen læring og gennemfører uddannelsen
  • er målrettet, har overblik og er nysgerrig på faget
  • møder stabilt, er robust og fleksibel
  • arbejder professionelt ud fra borgernes ønsker og behov.

Vi tilbyder

  • et inspirerende, kreativt og reflekterende læringsmiljø
  • en arbejdsplads med mulighed for udvikling
  • fokus på læring og trivsel.


Du kan læse yderligere om uddannelsen på Randers Social- og sundhedsskoles hjemmeside.

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst.

Forudsætningen for at få voksenelevløn er, at du er 25 år og har minimum et års relevant erhvervserfaring.

Yderligere information

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til uddannelseskonsulent Bente Juulsgaard på tlf. 89 15 19 51 eller administrativ medarbejder Henny Bidstrup på tlf. 89 15 18 73.

Frist for ansøgning

Ansøgning skal sendes via Randers Kommunes hjemmeside senest den 21. januar 2019.

Vi forventer at afholde samtaler den 31. januar og 1. februar 2019.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk