Synskonsulent

Ergoterapeut

Synssamarbejde Midt søger ergoterapeut eller lign. til stilling som synskonsulent på voksenområdet


Vi søger en synskonsulent pr. 1. marts 2019 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer om ugen.

Er du det nye medlem af vores team?
Vi er 9 medarbejdere med forskellige faglige baggrunde i synssamarbejdet. Vi arbejder tæt sammen som et team, og beskæftiger os med at bistå blinde eller svagsynede borgere i alle aldersgrupper. Vi kan på voksenområdet fx bistå borgere med rådgivning om deres funktionsnedsættelse, eller med hjælpemidler som fx lupper, talende ure, forstørrelsesprogrammer til computeren eller lign. Vi arbejder i Favrskov, Syddjurs, Norddjurs og Randers kommuner. Vi har base i lokaler på Randers Sundhedscenter, men kører rundt i alle fire kommuner.

Vi er underlagt og skal naturligvis have styr på diverse lovgivninger. Vi har et tæt samarbejde blandt andet med hjælpemiddelvisitatorer i de tilknyttede kommuner, til hvem vi skriftligt skal begrunde ansøgninger om hjælpemidler.

Vi søger et nyt medlem af vores team. Du skal evne og have lyst til at arbejde på et område, hvor der er tæt kontakt til mange borgere, som efterspørger en hurtig indsats og løsning. Vores filosofi er, at den enkelte medarbejder i høj grad er selvtilrettelæggende, men arbejder som en integreret og loyal del af teamet.

Teknologi, som fx computere og iPads, spiller en stor (og stigende) rolle i arbejdet med blinde og svagsynede borgere. Det vil derfor være et stort plus, hvis du har viden om hvilke muligheder og begrænsninger teknologierne rummer. Denne viden er nyttig, når du fx skal tilpasse opsætningen af en iPad til en blind borger og efterfølgende lære vedkommende at læse mails ved hjælp af de synskompenserende hjælpeprogrammer, der findes på en iPad. Det er eksempelvis også relevant at kunne forstå de grundlæggende forskelle på Android og iOS.

Ofte vil en løsning på en synsmæssig problemstilling ikke kunne slås op i en bog, men vil kræve en kreativitet fra din side. I teamet er vi gode til at hjælpe hinanden med at være fagligt kreative.

Har du erfaring inden for synsverden er det naturligvis velkomment, men det er ikke et krav. Du vil i så tilfælde skulle være indstillet på at din oplæring kan strække sig over 1 eller 2 år. Din oplæring vil bestå af sparring / mesterlære, kombineret med relevant videreuddannelse på Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS) i Hellerup.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Alle uanset køn, etnisk baggrund mm. opfordres til at søge stillingen. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 4 / 5.

Hvis du kan genkende dig selv som en del af vores team og synes arbejdsopgaverne lyder spændende modtager vi gerne en skriftlig ansøgning senest mandag den 21. januar 2019 kl. 12:00. Stillingen kan søges elektronisk via Randers Kommunes hjemmeside eller via jobnet.dk. Vedhæft venligst CV og anden relevant dokumentation.

Hvis du har spørgsmål til stillingsopslaget eller bare gerne vil vide mere om Synssamarbejde Midt er du velkommen til at kontakte faglig koordinator Bjørn Vandborg på 89 15 86 80 eller afdelingsleder Jan Væring på 51 82 16 20.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk