Socialrådgiver/socialformidler til Myndighed Handicap og tværgående funktioner

Kan du sikre høj kvalitet i rådgivning, sagsbehandling og afgørelser?

Kan du styrke tværfaglighed og helhedsorientering i indsatsen for borgere med funktionsnedsættelser?

Kan du sætte borgeren i centrum og sammen med borgeren finde muligheder?

Så er denne stilling måske noget for dig!

 

Stillingen

Myndighed Handicap opnormerer og derfor leder vi efter en socialrådgiver/socialformidler. Målgruppen er voksne med fysiske- eller kognitive funktionsnedsættelser eks. indenfor senhjerneskade, autismespektret eller udviklingshæmning.

Der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Myndighed Handicap rådgiver og behandler henvendelser om hjælp efter servicelovens voksenbestemmelser, dvs.:
 • Yder råd og vejledning til voksne med nedsat funktionsevne primært inden for serviceloven.
 • Udreder borgers behov på baggrund af voksenudredningsmetoden.
 • Behandler ansøgninger om støtte ifht størst mulig mestring af eget liv (eksempelvis
 • beskæftigelsestilbud, samværstilbud, bostøtte, botilbud eller lign.)
 • Udarbejder og følger op på handleplaner efter servicelovens § 141.
 • Koordinerer indsatsen og samarbejdet omkring borgeren.

Randers Kommune har iværksat ny Støttemodel som følge af vores Handicapplan, og derfor skal du være indstillet på at arbejde som fremskudt rådgiver på anden matrikel. Du vil sammen med Mestringsvejleder fra Udfører-delen yde råd og vejledning til de borgere, der opsøger den fremskudte funktion.

Du kan læse mere om vores Handicapplan her.
 

Vi forventer, at du har følgende faglige kompetencer

 • At du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler.
 • At du naturligt tager ansvar for din opgavetilrettelæggelse, og samtidig tænker hele afdelingen ind i din opgaveløsning.
 • Du har et ressourcefokus og kan se muligheder og potentialer hos borgeren
 • At du arbejder selvstændigt og er loyal i forhold til lovgivningen og Handicapplanen i Randers kommune.
 • At du har en empatisk og anerkendende tilgang til borgerne, samtidig med at du formår at varetage rollen som myndighed.
 • At du har et indgående kendskab til servicelovens voksenbestemmelser – eller er indstillet på at tilegne dig det.
 • At du kan iværksætte foranstaltninger ud fra en velbegrundet faglig bestilling/handleplan og lave opfølgning på denne med henblik på at sikre indsatsen står mål med udgift og behov.
 • Gode IT-kompetencer samt evnen til at kunne tilegne dig viden og færdigheder i brug af relevante fagsystemer.
 • At du har kendskab til Voksenudredningsmetoden(VUM).

Vi forventer, at du har følgende personlige kompetencer

 • Evner at arbejde struktureret og selvstændigt.
 • Evner at samarbejde konstruktivt i og uden for egen afdeling/ ”vi spiller hinanden gode”.
 • Tydelig i skriftlig- og mundtlig kommunikation.
 • Du formår at tage beslutninger og agere i ”den svære samtale”.
 • Har en empatisk og anerkendende tilgang.
 • Er visionær, initiativrig og udviklingsorienteret.
 • Kan agere i en politisk styret organisation.
 • Har humor og ønsker at bidrage til en livlig og engageret arbejdsplads.

Hvem er vi?

Myndighed Handicap og Tværgående funktioner består af en myndighedsdel med 13 sagsbehandlere, en forhandlerkoordinator og en medarbejder der håndterer alle vores midlertidige botilbud ud fra en investeringsmodel. Den tværgående funktion består af en jurist og administrativ personale på 5 medarbejdere. Myndighed for Handicap er forankret under Social- og Arbejdsmarkedsområdet.

Hvad kan vi tilbyde

Et miljø, hvor faglighed vægtes højt og hvor der tilbydes ekstern supervision. Et arbejdsfællesskab, hvor man på trods af en travl hverdag, har det sjovt sammen og udøver rettidig kollegial omsorg.

Løn

Løn- og ansættelsesforhold iht. gældende overenskomst og efter principperne om lokal løn.

Nærmere oplysninger

om stillingen fås ved henvendelse til afdelingsleder Mads Andreasen på tlf. 89 15 19 3

Frist

22. januar 2019.

Ansættelsessamtaler

Forventes afholdt i uge 4, den 25. januar 2019.

Kørekort til bil er en fordel.

 

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

Randers Kommune har cirka 8.500 medarbejdere. Vi arbejder efter byrådets Vision. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Stabene arbejder på et højt fagligt niveau og understøtter én samlet organisation, en helhedsorienteret ledelse og udvikling. Stabene består af Politik, Jura og Kommunikation, som sorterer under kommunaldirektøren. Stabene Personale & HR, Økonomi, IT & digitalisering sorterer under økonomidirektøren. Vi er i alt cirka 200 medarbejdere

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie. Læs mere på www.velkommen.randers.dk