Skolepædagog Korshøjskolen

Skolepædagog 32 timer om ugen på Korshøjskolen

Vi søger en skolepædagog til vores 1. klasse og SFO fra 1. januar 2019.
Stillingen er på 32 timer/uge.

Vi søger en pædagog med et højt fagligt niveau, og med lyst til at arbejde i indskolingen, med trivsel og læring i fokus. En pædagog, der er god i team-samarbejdet og kan løfte dette, samt være en del af udviklingen af professionelle læringsfællesskaber på Korshøjskolen.

Derudover lægger vi vægt på

  • at der arbejdes ud fra en anerkendende tilgang
  • at du er god til klasserumsledelse
  • at du er rummelig og samskabende
  • at du arbejder for et godt arbejdsmiljø, med humor som et vigtigt element.
  • at du har lyst til at være en del af og bidrage til, skolens og SFO´ens pædagogiske udviklingsproces.


I skolen varetager pædagogerne den understøttende undervisning som enetimer, og har fokus på det sociale fællesskab og mange former for bevægelse. Derudover har man pædagogtimer i klassen, hvor der arbejdes tæt sammen i teamet om klassens trivsel og læring. Der arbejdes med synlige læringsmål og evaluering. Derudover er forældresamarbejdet en vigtig del af arbejdet.

I SFO'en har vi et bredt udvalg af aktiviteter med udgangspunkt i børnenes alsidige udvikling, med bevægelse, kreative aktiviteter, udeleg og forskellige
projekter. Vi arbejder med at understøtte børnenes fællesskaber og relationer på tværs af klasser og årgange.
Korshøjskolen er en tosporet folkeskole med elever fra 0.-9. kl. I alt 408 elever, hvoraf ca. 20 går i skolens specialklasserække for elever med moderate generelle indlæringsvanskeligheder. I skolens SFO er der ca. 90 børn. Der er ansat 29 lærere og børnehaveklasseledere og otte pædagoger i dette skoleår.

Skolen er beliggende i Harridslev nord for Randers Fjord, få kilometer uden for Randers by. Skolen er en skole med gode fysiske rammer og en positiv, dygtig og samarbejdende personalegruppe, som er kendt for at tage godt i mod nye kolleger.
Vi ønsker, at udvikle en skole og arbejdsplads med medindflydelse og -ansvar og en høj grad af social kapital. Vi arbejder med folkeskolereformens forskellige elementer med særlig fokus på synlig læring og læringsmålsstyret undervisning samt bevægelse. Det gælder endvidere udvikling og organisering af teamsamarbejdet.

Ansættelsen sker efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte indskolingsleder Hanne Breinhild eller souschef Annemette Rubach på tlf. 89 15 47 00.

Ansøgningsfrist
Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 26. november  2018

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 48.

Tiltrædelse hurtigst mulig herefter.


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune har vi 19 folkeskoler, tre specialskoler, en ungdomsskole og 5 fritidsklubber for i alt ca. 9.250 børn. Vi skaber den bedste skole i samarbejde med forældre, elever, medarbejdere og det omkringliggende samfund. Derfor har vi handleplanen: Dygtige sammen – læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen. Planen udgør et solidt fundament – både for udviklingen af skolen og trivsel for vores 1.300 medarbejdere på skoleområdet. Kom og bliv en del af vores fællesskab.