Område VEST - To aktivitetsmedarbejdere til Træning og aktivitet

Område VEST - Træning og aktivitet søger to aktivitetsmedarbejdere

Randers Kommune - Område Vest, søger to aktivitetsmedarbejder i faste stillinger.

Den ene stilling er på 35 timer/ uge fra 1. januar 2019. Det primære arbejdssted vil være Ældrecenter Borupvænget i den nordvestlige del af Randers.
Den anden stilling er på 30 timer/uge fra 1. marts 2019. Det primære arbejdssted vil være Ældrecenter Kildevang i Langå.

For begge stillinger gælder, at din faglige baggrund kan være social- og sundhedsassistent eller lignende.

Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af vedligeholdende social, fysisk og psykisk træning af ældre medborgere, der bor på et af plejecentrene eller i eget hjem. Træningsformen vil være aktivitetstræning, gerne kombineret med fysisk træning i hverdagsaktiviteter, så vi lægger vægt på, at du har kompetencer inden for disse områder. Vores pejlemærke er den rehabiliterende tilgang, og vi forventer, at du altid har øje for, hvordan den enkelte borger kan øge sin funktionsevne og opnå eller bibeholde et aktivt, selvstændigt liv. Vi forventer, at du bidrager med gode ideer til udvikling af området.

På Borupvænget vil en del af din funktion tillige være at assistere borgere, der har adgang til klippekort, dvs. ydelser, hvor borger kan vælge, hvilken aktivitet, de ønsker assistance til. Det kan for eksempel være et besøg hos frisøren, at se en film sammen og tale om den, eller ekstra rengøring. Denne del af funktionen vil ca. udgøre syv timer om ugen.

På Kildevang vil du udover vedligeholdende træning skulle varetage funktionen som frivilligguide i ca 4-5 timer/uge. Det betyder, at det er dig, der organiserer samarbejdet med de frivillige hjælpere, som er tilknyttet centeret. Derudover vil du blive den, der står for bestilling af kørsel til de visiterede aktiviteter på centeret.

I begge stillinger vil du få samarbejdsrelationer med både borgere, pårørende, aktivitetsmedarbejdere, terapeuter og plejepersonale. Samarbejdet mellem de forskellige faggrupper på centrene er veludviklet og godt fungerende. Vores teams består af fagligt kompetente og engagerede kolleger. Samarbejde og faglig sparring med de andre i teamet indgår som en naturlig del af hverdagen.

Det er vigtigt, at du kan indgå i et sådant samarbejde, og at du både kan stikke en finger i jorden, læse en situation og tage initiativ.

Vi søger en person, som

  • Er fagligt dygtig og ambitiøs
  • Har et positivt menneskesyn, har en god energi og godt humør.
  • God til at strukturere og organisere, og har blik for optimering af ressourcerne
  • Kan bevare overblikket i intense situationer med mange bolde i luften
  • Er analytisk og har øje for den enkelte borgers behov
  • Kan arbejde selvstændigt og som en del af et team
  • Kan arbejde skriftligt og dokumenterer i praksis, gerne i KMD Nexus.


Da der kan forekomme hjemmebesøg kræver stillingen, at du har kørekort. Hvis du selv har mulighed for at stille en bil til rådighed, ydes der kørselsgodtgørelse. En del hjemmebesøg kan foregå vha. cykel.

Løn efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan indhentes hos Trænings- og aktivitetsleder Marie Louise Nyborg, telefon 30 34 19 13 eller aktivitetsmedarbejder Maja Jørgensen. telefon 89 15 24 14.

Frist for ansøgning
Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 22. november 2018, for at du kan komme i betragtning.

Samtaler forventes afholdt den 28. november 2018. Samtalerne til begge stillinger holdes samme dag.

Du bedes angive, om du er interesseret i begge stillinger, eller om du udelukkende er interesseret i den ene, og i givet fald hvilken.


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.