Område VEST - Ergoterapeut til Træning og aktivitet

Ergoterapeut til Træning og aktivitet

Randers Kommune - Område Vest, søger en ergoterapeut i en fast stilling fra 1 januar 2019. Stillingen er på 30 timer pr. uge. Arbejdsstedet vil som udgangspunkt være Ældrecenter Kildevang.

Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af genoptræning og vedligeholdende social, fysisk og psykisk træning af ældre medborgere, der bor på et af plejecentrene eller i eget hjem. Du vil få et tæt samarbejde med aktivitetsmedarbejderen om holdtræningen. Arbejdet vil desuden bestå af genoptræning af borgere, der udskrives fra hospitalet med en genoptræningsplan (basal genoptræning). Du vil få en særlig opgave i forhold til rehabilitering af borgere, der får et ophold på vores korttidsafsnit.

Vores pejlemærke er den rehabiliterende tilgang, så vi forventer, at du altid har øje for, hvordan den enkelte borger kan øge sin funktionsevne og opnå eller bibeholde et aktivt, selvstændigt liv.

Det vil være en fordel, hvis du har kompetencer og erfaring inden for aktivitetstræning, generel ergoterapeutisk udredning og træning samt dysfagiudredning- og behandling.

Du vil få samarbejdsrelationer med både borgere, pårørende, terapeuter og plejepersonale

Derfor søger vi en person, som

  • er fagligt dygtig og ambitiøs
  • har et positivt menneskesyn, har en god energi og godt humør
  • er god til at strukturere og organisere, og har blik for optimering af ressourcerne
  • kan bevare overblikket i intense situationer med mange bolde i luften
  • er analytisk og har øje for den enkelte borgers behov
  • kan arbejde selvstændigt og som en del af et team
  • kan arbejde skriftligt og dokumenterer i praksis, gerne i KMD Nexus.

I det daglige bliver du del af en lille gruppe bestående af Kildevangs træning og aktivitet-team på halvanden fysioterapeut, to ergoterapeuter heraf én sagsbehandlende og en aktivitetsmedarbejder. Du er samtidig del af en gruppe af trænende terapeuter i Område Vest bestående af 13 ergo-og fysioterapeuter, fordelt på centrene Kildevang, Borupvænget og Kollektivhuset. Vi er et team med fagligt kompetente og engagerede kolleger. Samarbejde og faglig sparring med de andre terapeuter indgår som en naturlig del af hverdagen.

Overenskomstmæssigt vil du vil være selvtilrettelæggende.

Da der jævnligt er hjemmebesøg kræver stillingen, at du har kørekort. Hvis du selv har mulighed for at stille en bil til rådighed, ydes der kørselsgodtgørelse. En del hjemmebesøg kan foregå vha. cykel.

Løn
Løn efter gældende overenskomst.


Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan indhentes hos Trænings- og aktivitetsleder Marie Louise Nyborg, telefon 30 34 19 13, eller ergoterapeut Astrid Daugaard, telefon 89 15 88 31 eller 89 15 88 29.


Frist for ansøgning
Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 22. november 2018, for at du kan komme i betragtning.

Samtaler forventes afholdt den 29. november eller 30. november 2018. 


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.