Område SYD – Social- og sundhedsassistent i dagvagt til Vorup Plejecenter

Stillingen er på 32 timer ugentligt primært i dagvagter snarest muligt eller til den 1. januar 2019.

Vi søger en dygtig og engageret social- og sundhedsassistent til primært at indgå i vores dagvagtsteam. Der kan forekomme enkelte aften- og nattevagter i det planlagte rul. Weekend arbejdet er i øjeblikket planlagt til hver 3. weekend + en ekstra på 12 uger.

Vorup Plejecenter er et plejecenter med 62 boliger, fordelt på både ældreboliger, plejeboliger, plejeboliger til demente, samt en aflastningsstue. På Vorup Plejecenter arbejder vi med borgeren i centrum. Den primære opgave er at yde pleje, omsorg og løse praktiske opgaver til husets beboere ud fra et rehabiliterende udgangspunkt. Vi ønsker en social- og sundhedsassistent der kan samarbejde med det øvrige personale omkring at drage pleje og omsorg for husets beboere og være med til at sætte et yderligere fokus på at højne kvaliteten i plejen.

Vi ønsker at du, som assistent
 • Kan medvirke til at løfte og udvikle fagligheden i samarbejde med vores sygeplejersker og social- og sundhedshjælpere og -assistenter
 • Er reflekterende og nysgerrig på måden opgaverne bliver løst, og samarbejder med både social- og sundhedshjælpere, -assistenter og sygeplejersker om dette
 • Har praktikvejlederuddannelsen eller har lyst til at tage den
 • Er opmærksom på hvad der rør sig teamet og giver feedback på dette
 • Vil arbejde med stjernestunder for og sammen med vores ældre borgere
 • Har erfaring med eller interesse for den ældre demente borger
 • Arbejder motiverende og anerkendende
 • Vil det gode samarbejde og viser engagement
 • Har overblik og kan prioritere opgaverne.

Vi tilbyder
 • Stor variation og bredde i typen af opgaver
 • Indflydelse på eget arbejde
 • Engagerede kollegaer, der prioriterer et højt fagligt niveau
 • Et motiverende og positivt arbejdsmiljø
 • Mulighed for sparring
 • Tværfagligt samarbejde.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til centerleder Kirsten Lykke Nissen, tlf. 89 15 28 20.

Ansøgning
Har ovenstående vakt din interesse, så send os en ansøgning.

Ansøgningen med relevante bilag skal sendes elektronisk.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 27. november 2018.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.