Lærer til Satelitten Langå Skole

Satellitten på Langå Skole søger en lærer

Vi søger en lærer med lyst til at undervise vores fantastiske elever i Satellitten på Langå Skole med start den 1. februar 2019.

Langå Skole er en dynamisk folkeskole med ca. 500 elever. Vi har tradition for et stærkt og tæt forældresamarbejde. I Randers Kommune arbejder vi med afsæt i skolen for alle. Herunder synliggørelse af læring og trivsel, professionelle læringsfællesskaber, inkluderende og motiverende læringsmiljøer. De tre områder er tæt forbundet, og vi arbejder systematisk med elementer i alle tre områder.

Satellitten er en specialklasserække 0.-10. klassetrin, et undervisnings- og fritidstilbud for børn med autismespektrumforstyrrelser og/eller ADHD, generelle indlæringsvanskeligheder og lettere socio-emotionelle udfordringer mm. Der er pt. 57 elever i Satellitten fordelt i hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling. Fælles for de 57 elever er behovet for forudsigelighed, tryghed og læring.

Vi søger en lærer til vores udskoling, hvor der dette skoleår er to klasser med i alt 20 elever. Hver klasse er tilknyttet et team bestående af lærere og pædagoger. Der er fag, hvor eleverne fra de to klasser blandes, og der er enkelte fag, hvor lærere fra almenskolen underviser.

Din profil
Du er uddannet lærer - gerne med linjefag i matematik eller dansk, derudover er vi åbne for andre fagkombinationer. Selvom vi søger efter en lærer til udskolingen, søger vi en, der også er indstillet på andre klassetrin.

Du evner eller har erfaring med at arbejde med pædagogiske og indlæringsmæssige problemstillinger. Herunder især Autisme, ADHD, og lettere socio-emotionelle udfordringer mm., og du brænder for og kan tilrettelægge en fleksibel undervisning og en pædagogisk struktur, hvor det enkelte barn udfordres indenfor nærmeste udviklingszone og indenfor fællesskabets rammer.

Du har gode relations kompetencer og er en positiv og engageret medspiller i teamsamarbejdet. Du har lyst og evne til at indgå konstruktivt i et tæt og forpligtende samarbejde med pædagoger, på tværs i huset, skolens øvrige personale, et udvidet forældresamarbejde samt eksterne samarbejdspartnere.
Du har en stabil, anerkendende, rolig og problemløsende tilgang til elevernes læring.

Vi tilbyder desuden

  • vi arbejder tværfagligt, anerkendende og struktureret med øje for den enkelte elevs behov og trivsel samt positiv udvikling af elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer.
  • vi arbejder fokuseret med uddannelsesparathed med henblik på, at så mange som muligt kan tage folkeskolens afgangsprøver og bliver uddannelsesparate. Alle skal udfordres, understøttes og lære så meget som muligt i deres skoletid hos os.
  • vi tilbyder et godt arbejdsmiljø og er en alsidig, spændende og udviklingsorienteret arbejdsplads med faglighed, åbenhed og tillid i fokus. Vi ønsker medarbejdere, som kan indgå i vores fællesskab med humor, varme og fagligt engagement.
  • alle nyansatte tilbydes desuden at blive en del af et netværk på tværs af skolerne i Randers Kommune. Der vil bl.a. være mulighed for erfaringsudveksling samt intro til skoletjenester m.m.


For stillingen gælder
Stillingen er på fuld tid.

Løn sker efter gældende overenskomst og ansættelsen er fra 1. februar 2019.

Yderligere oplysninger
Se mere på vores hjemmeside, eller ring på 89 15 59 70 eller 30 58 80 30, og få en snak med afdelingsleder Heidi Skjøttgaard eller skoleleder Morten Jakobsen tlf. 89 15 40 24. Du er naturligvis også meget velkommen til at kigge forbi et af Randers Kommunes attraktive hjørner og besøge Satellitten.

Ansøgningsfrist
Vi skal have modtaget din ansøgning senest søndag den 2. december 2018.

Vi afholder samtaler i uge 50.

Vedlæg venligst relevante bilag, uddannelsesbevis, udtalelser og angiv gerne referencer.


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune har vi 19 folkeskoler, tre specialskoler, en ungdomsskole og 5 fritidsklubber for i alt ca. 9.250 børn. Vi skaber den bedste skole i samarbejde med forældre, elever, medarbejdere og det omkringliggende samfund. Derfor har vi handleplanen: Dygtige sammen – læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen. Planen udgør et solidt fundament – både for udviklingen af skolen og trivsel for vores 1.300 medarbejdere på skoleområdet. Kom og bliv en del af vores fællesskab.