Koordinerende sagsbehandler til barselsvikariat i Udviklingshuset, Jobcenter Randers

Har du lyst til at arbejde med sygemeldte borgere i jobafklaringsforløb, kan vi tilbyde en spændende stilling i team Jobudvikling

Vi har fokus på at skabe gode resultater til gavn for borgere og virksomheder. Kan du inddrage sygdomsramte borgere i et forløb som understøtter deres fastholdelse eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet, er stillingen måske lige noget for dig?

I udviklingshuset arbejder vi teambaseret om opgaveløsningen og du vil indgå i det ene af vores to Jobudviklingsteams, hvor fokus er på at hjælpe de sygemeldte borgere tilbage i arbejde. Vi lægger vægt på at borger inddrages i sit jobafklaringsforløb fra start og således kan tage ansvar for den plan der lægges. Vi mener, at vi skal møde borgeren med positive og tydelige forventninger og krav, da det er at møde borgeren med respekt. Vores arbejde baserer sig i høj grad på samtaler med borgerne, og vi vægter det gode samarbejde mellem borger og sagsbehandler. Samtidigt betyder den koordinerende rolle, at der er en meget høj grad af tværfagligt samarbejde.

Arbejdsopgaver:
Din arbejdsopgave bliver at ”lede” den enkelte sag gennem de indsatser, der skal bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Arbejdet indebærer både en myndighedsrolle og en rolle, hvor du gennem samtaler skal motivere borgeren til at tage ansvar for egen udvikling. Du vil skulle arbejde med progression og udvikling i dialogen med borger, hvor din tro på at borger lykkedes er særdeles vigtig. Vi lægger vægt på en udvklingsorienteret tilgang til borgeren og på en høj grad af præcision i de skriftlige produkter, du skal udarbejde

Mere konkret er opgaverne bl.a.:

 • Forberedelse og udarbejdelse af rehabiliteringsplan
 • Deltage i møder i rehabiliteringsteamet, sammen med borger
 • Koordinering af indsatser iht. plan med samarbejdspartnere
 • Iværksætte beskæftigelsesrettede aktiviteter som udvikler og afklarer arbejdsevnen samt understøtter tilbagevenden til job.
 • Vurdere uarbejdsdygtighed og træffe afgørelser
 • At dokumentere og foretage faglige vurderinger i forhold til fleksjob, ressourceforløb og førtidspension.
 • Sagssparring på egne og andres sager


Vi lægger vægt på at du

 • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler.
 • Arbejder ud fra en tro på, at alle mennesker kan udvikle sig og har bedst af at bidrage på arbejdsmarkedet med det, de kan.
 • Har gode samtalekompetencer og formidler dit myndighedsansvar præcist. Derudover skal du kunne støtte og motivere udsatte borgere til udvikling.
 • Vægter høj faglighed og vil indgå aktivt i dit tværfaglige team.
 • Er struktureret og handlekraftig og kan agere i en hektisk og travl hverdag.


Om udviklingshuset
I udviklingshuset arbejder vi med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere i jobafklaringsforløb og ressourceforløb. Vi tilbyder et engageret arbejdsmiljø med selvstændigt arbejdsområde i et tæt samarbejde med gode teams og kolleger, der fungerer godt både fagligt og socialt.

Ledelse i udviklingshuset
Ledelse i udviklingshuset defineres af en så høj grad af medindflydelse som muligt. Meget kompetence er derfor delegeret til de enkelte teams. Leders, souschefs og to faglige konsulenters væsentligste rolle er, at faciliteterne de enkelte teams, med fokus på sikker drift, læring og udvikling. Målet er at skabe et godt og sammenhængende forløb for den sygemeldte med henblik på tilbagevenden til arbejde.

Løn og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst enten HK eller DS.

Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til afdelingsleder Per Damgaard Petersen, på telefon 89 15 79 59, Souschef Nanna Thorn Poulsen, på telefon 61 13 33 97 eller souschef Suvada Kasumovic på telefon 23 99 22 97.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag i uge 48.


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

Randers Kommune har cirka 8.500 medarbejdere. Vi arbejder efter byrådets Vision. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Stabene arbejder på et højt fagligt niveau og understøtter én samlet organisation, en helhedsorienteret ledelse og udvikling. Stabene består af Politik, Jura og Kommunikation, som sorterer under kommunaldirektøren. Stabene Personale & HR, Økonomi, IT & digitalisering sorterer under økonomidirektøren. Vi er i alt cirka 200 medarbejdere