Område NORD ØST - Pædagogmedhjælper

Pædagogmedhjælper

Dagtilbud Nordøst søger anerkendende og relationel dygtig pædagogisk medarbejder til 30 timer om ugen fra 1. januar 2019.

Du skal være med til at understøtte

  • et dagtilbud, hvor det gode børneliv, nærvær og fællesskab er de bærende fundamenter
  • et udgangspunkt i mangfoldighed, inklusion, fleksibilitet, læring, udvikling, trivsel, dannelse og leg
  • en høj faglig kvalitet og reflekterende kultur.


Vi tager udgangspunkt i en anerkendende, relationel og ressourceorienteret tilgang, Det er essentielt i alle sammenhænge. Vores værdigrundlag bygger på værdierne; forpligtende fællesskaber, anerkendelse, glæde, ordentlighed, samt det inkluderende perspektiv og praksis i alt vi foretager os.
Vi er optaget af tidlig indsats. Vi skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende og altid med udgangspunkt i et børneperspektiv. Vi forventer, at vores nye medarbejder kan være med til at understøtte dette arbejde.

Endvidere forventes det, at du

  • har et grundlæggende anerkendende menneskesyn, er fleksibel og udviklingsorienteret.
  • kan etablere et tæt samarbejde med børn, forældre, og kolleger.
  • kan planlægge og gennemføre pædagogiske læreplanstemaer og aktiviteter, understøtte børns leg - selvstændigt og i fællesskab med børnegruppen øvrige pædagogiske medarbejdere.
  • kan medvirke til at skabe fleksible og inkluderende læringsmiljøer, så alle børn føler sig som betydningsfulde deltagere i fællesskaber.


Arbejdet er i alderen 0-6 år.

Alle uanset køn, etnisk baggrund m.v. opfordres til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og reglerne om Ny Løn.

Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger, kontakt Rikke Glassau Jensen tlf. 29 79 87 77

Ansøgningsfrist
Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 22. november 2018.

Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 26. november 2018.


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers har vi 5 dagtilbud med både vuggestuepladser og børnehavepladser samt et antal selvejende og private institutioner. Herudover findes der 2 børnebyer, som er sammenlagte børnehaver og skoler. Der er desuden ca. 200 dagplejere. Arbejdet i institutionerne retter sig mod at sikre alle børns læring, udvikling og trivsel. Det gør vi i samarbejde med forældrene til de ca. 5500 børn, som har plads i institutioner og dagpleje. 97 % af alle børn går i dagtilbud. Institutionerne er således et solidt fundament for at sikre, at alle børn kommer godt fra start, og får de bedste muligheder. Vi kan tilbyde indsatser, som er ressourceorienterede og som bygger på forskning og viden. Det giver muligheden for høj faglig kvalitet. Kom og blive en del af vores fællesskab!