Funktionsleder til Driftsafdelingen

Grønne områder

Funktionsleder til de grønne områder i Randers Kommunes driftsafdeling

Randers Kommunes driftsafdeling søger en funktionsleder til arbejdsledelse af 5 selvstyrende teams. Funktionslederen varetager arbejdsledelsen for 5 selvstyrende teams indenfor vedligeholdelse af offentlige grønne arealer.

JOBBET:
Funktionsleder funktionen indebærer, at du får det daglige ansvar for ca. 25-30 medarbejdere fordelt på 5 teams, hvor din primær opgave er grøn vedligeholdelse og pleje. I det daglige får du ligeledes en væsentlig opgave i at sørge for udviklingen af teamsene samt at de målsætninger, der er for området nås, og at serviceniveauer holdes.

Du skal aktivt deltage i et fagligt miljø inden for lederteamet og har en særlig opgave i at sikre den fortsatte faglige udvikling indenfor områderne. Det forventes, at du fagligt kan sparre med medarbejderne og forestå arbejdsplanlægning, tilsyn, opfølgning, vejledning, evaluering mm. i de selvstyrende teams, samt at du kan indgå i en faglig drøftelse indenfor områderne med forvaltningens bestillere.

Som funktionsleder refererer du til driftslederen, den faglige sparring, planlægning, arbejdstilrettelæggelse mv. vil i stor udstrækning ske med den øvrige ledergruppe bestående af to funktionsleder kollegaer, driftslederen og driftschefen og de administrative medarbejdere i Randers kommune, som er ansvarlige for de tilsvarende arbejdsområder i administrativt regi.

OPGAVER:
 • Planlægning af projekter og arbejdsgange indenfor fagområderne grøn vedligeholdelse.
 • Opstille klare mål for de selvstyrende teams arbejde og sikre implementering af disse i fællesskab med medarbejderne.
 • Opfølgning og tilsyn med opgaverne indenfor ansvarsområdet.
 • Vejledning, sparring og samarbejde med forvaltninger og institutioner i Kommunen samt månedlige møder med bestillerne på Laksetorvet.
 • Opgaveevaluering og opgaveudvikling.
 • Kompetenceudvikling af medarbejdere.
 • Sikre at driftsafdelingen er på forkant med udfordringerne på områderne.
 • Deltagelse i vintervagt ordningen og udkald til tilsyn med føret i vintersæsonen, hvor du har vagt hver anden uge.
 • Afholde MUS for egne medarbejdere.

KVALIFIKATIONER:
Vi søger en person med stor erfaring indenfor vedligeholdelse og pleje af grønne arealer, gerne erfaring med vintervedligeholdelse. Vi forventer, at du formår at anvende din ledelseskompetence på en personlig og faglig måde samt evner at skabe samarbejde og involvering af medarbejderne i det daglige arbejde.

Faglige og personlige forventninger
 • Relevant uddannelsesbaggrund.
 • En motiverende ledelsesstil.
 • God til at uddelegere.
 • Kendskab til og erfaring med opgavestyring inden for områderne.
 • Kendskab til vinterman.
 • Faglig og administrativ ledelseserfaring.
 • Kvalitetsbevidst.
 • Kan tage ansvar og initiativ.
 • Robusthed – skal kunne håndtere modstand konstruktivt.
 • Beslutningskraft.
 • God formidlingsevne – skriftligt og mundtligt.
 • Godt humør.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR:
Løn- og ansættelsesvilkår sker med indplacering som driftsassistent i henhold til overenskomst mellem KL og relevant faglig organisation, herunder NY LØN.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 48.

YDERLIGERE OPLYSNINGER:
Har du evt. uddybende spørgsmål til ovennævnte stilling / profil, kan der rettes henvendelse til:
Driftsleder Frank Poulsen 89 15 16 98 / 22 49 06 12.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

Randers Kommune har cirka 8.500 medarbejdere. Vi arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Miljø- og teknikområdet i Randers Kommune dækker over en bred vifte af service og opgaver inden for miljø, natur, landbrug, trafik, veje, grønne områder, ejendomsdrift mv. I alt er ca. 600 medarbejdere beskæftiget inden for området, som har et samlet årligt driftsbudget budget på over 300 mio. kr. Vi arbejder hver dag på at vedligeholde og udvikle Randers Kommunes fysiske omgivelser og sikre en korrekt og sikker sagsbehandling. Vi leder efter løsninger og skaber resultater. Vores medarbejderstab spænder vidt – fra ufaglærte til højt specialiserede akademikere. Udgangspunktet for os alle er et fælles fundament, der skaber en klar retning for arbejdet og binder organisationen sammen i et udviklende fællesskab.