Område SYD - Social- og sundhedsassistenter til Svaleparken

Svaleparken er et plejecenter beliggende i Assentoft, med 13 døgngenoptræningspladser, 27 plejeboliger, heraf 10 demensboliger og en aflastningsbolig. Derudover har vi 12 ældreboliger. Vi søger nye kolleger, der vil være med til at varetage helhedspleje hos vores beboere og som brænder for rehabilitering samt udvikling af vores kerneopgave.

Vi er en arbejdsplads med stort fokus på sund trivsel for beboerne og os. Vi samarbejder til gavn for beboerne som en selvfølge på tværs af faggrænser. I vores ledelsesgrundlag står der, at humor lever i vores hverdag. 

Vi søger følgende faglige kompetencer

  • at du kan etablere og bevare et godt samarbejde med borgere, pårørende, kolleger og andre samarbejdspartnere
  • anskuer rehabilitering som midlet til at nå beboernes mål
  • at du har et godt kendskab til at arbejde med dokumentation og evner at bruge det til kvalitetssikring og udvikling af plejen
  • at du har fokus på rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse
  • at du er i tæt samarbejde med dine kolleger omkring den komplekse borger og er en del af helhedsplejen
  • at du mestrer en omskiftelig hverdag
  • at du arbejder motiveret og anerkendende.


Vi søger følgende personlige kompetencer

  • at du besidder evnen til overblik og selvtilrettelæggelse af arbejdet og kan strukturere dine opgaver
  • at du er en person med pædagogiske evner, og gennem dialog og samarbejde kan formidle viden
  • at du har en positiv tilgang til arbejdet, samt lyst og evne til at tænke nyt og kreativt.


Løn- og ansættelses vilkår i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger
Henvendelse kan ske til centerleder:Gitte Gregersen på tlf. 89 15 27 04 eller centersygeplejerske Rebekka Huus Rasmussen på tlf. 21 25 02 69. Du er også meget velkommen til at kigge forbi.

Kompetence profil på social og sundhedsassistent kan rekvireres på tlf. 89 15 27 04

Ansøgnings frist
Vi skal have modtaget din ansøgning senest mandag den 19. november kl. 12.00.

Ansættelses samtaler forventes afholdt torsdag den 22. november.


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.