Koordinerende sagsbehandler til Udviklingshuset, Jobcenter Randers

Er du vores nye kollega?

Randers Kommune søger en koordinerende sagsbehandler til ressourceforløbssager for borgere over 30 år.
Du vil som koordinerende sagsbehandler blive tilknyttet Udviklingshuset i Jobcenter Randers, og skal arbejde med borgere, der har brug for en tværfaglig indsats, for at kunne opnå job eller uddannelse.

Du skal indgå i et bredt og tværfagligt samarbejde med jobkonsulenter, virksomhedskonsulenter, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Du vil til daglig have en tilknytning til et team, der arbejder med målgruppen. Desuden vil du i det daglige arbejde have kontakt med de samarbejdspartnere, med henblik på de tværfaglige indsatser, der er mulighed for i forhold til tilbudsvifte for målgruppen.
Der er tale om en fast stilling på 37 timer ugentlig med forventet tiltrædelse den 1. december 2018 eller snarest derefter.

Lidt om os
I Udviklingshuset arbejder vi med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere i jobafklaringsforløb og ressourceforløb. Målet med indsatsen i forhold til alle målgrupper, herunder ressourceforløbsmålgruppen er, at borgerne bliver en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet, og bliver støttet i at komme i job eller uddannelse. Vi har fokus på at skabe gode, og målrettede løsninger i forhold til den enkelte borger, hvor den enkelte borger tager ansvar for egen udvikling. Vi mener, at vi skal møde borgeren med positive og tydelige forventninger og krav, da det er at møde borgeren med respekt.

Vores arbejde baserer sig i høj grad på samtaler med borgerne, og vi vægter det gode samarbejde mellem borger og sagsbehandler, samt andre samarbejdspartnere.

Arbejdsopgaver
Du skal arbejde ud fra en professionel tro på, at alle mennesker kan udvikle sig og har bedst af at bidrage på arbejdsmarkedet.

Din primære opgave som koordinerende sagsbehandler er, at sikre en beskæftigelsesrettet og tværfaglig indsats for borgeren, bl.a. i koordinering med de øvrige forvaltninger, behandlere, virksomheder og leverandører. Du vil være med til at engagere og motivere borger til at fastholde en tværfaglig udviklingsindsats med fortsat fokus på job og uddannelse. Du tror på, at en helhedsorienteret indsats sker samtidig med en aktiv virksomhedsrettet indsats.

Du sætter fokus på at arbejde med konkrete muligheder, der gør, at borger udvikler sig og kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. I samtaler med borgeren og i fællesskabet med borgeren bringer du borgerens kompetencer i centrum. Og du sætter fokus på, at borger bliver i stand til at få tilknytning til arbejdsmarkedet og samtidigt blive en aktiv spiller i eget liv.

Opgaverne er bl.a.
 • Koordinerende sagsbehandler på ressourceforløb
 • Opfølgning / samtaler og fokus på det aktive ressourceforløb
 • Tværfagligt og koordinerende samarbejde
 • Relations og motiverende arbejde sammen med borgere i forhold til job og uddannelse.

Vi lægger vægt på, at du
 • Har uddannelse som socialrådgiver/socialformidler
 • Har fokus på job og uddannelse i forhold til målgruppen
 • Har lovforståelse og praksiserfaring fra beskæftigelsesområdet, herunder erfaring med rollen som myndighedsrådgiver og med systematisk sagsarbejde
 • Har gode samarbejdskompetencer og kan arbejde ressourceorienteret med borgeren, og du skal kunne agere i spændingsfeltet mellem anerkendelse og det at stille krav
 • Har en positiv tilgang til borgerens ressourcer og udviklingspotentiale i disse, herunder den professionelle tro på, at det kan lykkes for borgeren at skabe forandring og komme tilbage i job eller uddannelse
 • Kan arbejde selvstændigt og med fokus på progression frem mod fastsatte mål og delmål.
 • Kan være bevidst om metodevalg og veksle mellem myndighedsrollen og koordinerende rolle og tovholder i forhold til tværfagligt samarbejde
 • Har gode samarbejdsevner og har en konstruktiv og nysgerrig tilgang til andres fagligheder
 • Kan arbejde loyalt og professionelt ud fra de rammer og vilkår, der gør sig gældende i en politisk styret organisation
 • Er indstillet på at arbejde i et jobcenter med et højt ambitionsniveau, hvor der forventes synlige resultater af din indsats
 • Selvstændigt kan planlægge og prioritere dit arbejde
 • Har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner
 • Vil være med til at bidrage både fagligt og personligt til afdelingen.

Vi tilbyder
En spændende stilling i et team som har en høj grad af både faglig - og formel kompetence. Glæde og ambitiøse kolleger, der vægter meget både den faglige og personlige udvikling.

Vi tilbyder et engageret arbejdsmiljø med selvstændigt arbejdsområde i et tæt samarbejde med gode teams og kolleger, der fungerer godt både fagligt og socialt.

Løn- og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst med enten HK eller DS.

Yderligere oplysninger
Ved spørgsmål kan du kontakte afdelingsleder Per Damgaard Petersen på telefon 89 15 79 59 eller souschef Suvada Kasumovic på telefon 23 99 22 97.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag i uge 48.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

Randers Kommune har cirka 8.500 medarbejdere. Vi arbejder efter byrådets Vision. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Stabene arbejder på et højt fagligt niveau og understøtter én samlet organisation, en helhedsorienteret ledelse og udvikling. Stabene består af Politik, Jura og Kommunikation, som sorterer under kommunaldirektøren. Stabene Personale & HR, Økonomi, IT & digitalisering sorterer under økonomidirektøren. Vi er i alt cirka 200 medarbejdere