Genopslag - Stærk afdelingsleder til senhjerneskadeområdet

Vi ønsker at udvide ansøgerfeltet. Vær med til at udvikle gode tilbud til mennesker med senhjerneskade.

Vil du være med til gå forrest og være med til sikre en fortsat udvikling af Senhjerneskadeområdet med afsæt i den nyeste viden på området og i samarbejde med et kompetent og engageret personale?

Vi har rammerne, potentialet og personalet til at fortsætte denne spændende udvikling – vi mangler blot dig som ny afdelingsleder snarest muligt og senest den 1. februar 2019.

På Senhjerneskadeområdet i Randers Kommune er vi inde i en spændende udvikling. Vi arbejder med et skærpet mestringsperspektiv i indsatserne, arbejder viljefast med en reel inddragelse af borgernes perspektiv, uddanner borgerguides og efteruddanner alle medarbejdere i neuropædagogik. Vores område er præget af kompetente og engagerede medarbejdere og borgere, der søger fællesskabet og bidrager til det. Vi er en del af en ambitiøs kommune og et dedikeret handicapområde. Senhjerneskadeområdet omfatter et bosted bestående af 24 døgndækkede boliger og et aktivitetstilbud med interne og eksterne brugere i Lene Bredahls gade samt Hjernecenter Randers.

Om jobbet
Som afdelingsleder skal du varetage den faglige ledelse af en engageret personalegruppe indenfor et stort fagligt spænd på bosted og aktivitetstilbuddet i Lene Bredahls gade. Funktionen understøttes af en faglig koordinator og i et tæt samarbejde med lederen på området.

Som afdelingsleder skal du være optaget af at sikre driften, så der værnes om borgernes trivsel, medarbejdernes faglighed og det gode arbejdsmiljø. Du arbejder struktureret, finder glæde i at følge op og afslutte processer, og kan med dit engagement og faglighed vise retning såvel i det pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde som i ledelsen af medarbejderne. En del af jobbet som afdelingsleder er at bidrage til profilering af indsatsen på Senhjerneskadeområdet og varetage arbejdsmiljøledelsen for organisationen. Desuden skal du som afdelingsleder bidrage til udviklingen af et videnscenter baseret på nyeste viden på det neurologiske område.

Vi søger derfor en afdelingsleder, der
 • Har relevant ledererfaring fra drift af et døgntilbud.
 • Har en social eller sundhedsfaglig uddannelse.
 • Gerne har erfaring med og viden om neuropædagogik.
 • Kan varetage arbejdsmiljøledelsen og være med til at sikre et godt arbejdsmiljø og en attraktiv arbejdsplads.
 • Har erfaring med implementeringsprocesser – og kan omsætte overordnede mål til konkrete og meningsfulde processer.
 • Kan kommunikere tillidsfuldt og tydeligt i både skrift og tale.
 • Har ro, overblik og en naturlig autoritet.

Vi tilbyder dig
 • At blive en del af en spændende organisation, der er opmærksom på løbende at tilrettelægge og sammensætte ydelser, der matcher borgernes behov.
 • Et spændende og afvekslende job med mange dygtige og engagerede medarbejdere.
 • Et tæt tværgående samarbejde og sparring med sekretær, vagtplanlægger og faglig koordinator lokalt og med ledergruppen bestående af afdelingslederen for Hjernecenter Randers og lederen for området.
 • At blive en del af et udviklingsorienteret og fagligt stærkt lederteam, der vægter god trivsel og direkte kommunikation.
 • Et handicapområde i udvikling, hvor vi arbejder målrettet efter de visioner, der sammen med borgere og pårørende er defineret i Handicapplanen.

Yderligere information
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte leder af socialområdets Senhjerneskadeindsats Bente Østrup Brøgger på 23 83 21 17 eller afdelingsleder Birgitte Staun Jespersen på 24 77 54 37.

Løn- og ansættelsesvilkår
Aftales efter gældende overenskomst. Principperne om lokal løndannelse er gældende. Eventuelle særlige lønkrav bedes påføres i ansøgningen.

Ansøgningsfrist
Vi glæder os til at modtage din ansøgning vedlagt relevant dokumentation via vores rekrutteringssystem senest søndag den 2. december 2018.

Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Der vil være et orienteringsmøde mandag den 26. november 2018 kl. 15.00-16.00. Tilmelding skal ske til Hanne Andersen på ha@randers.dk.

Vi afholder 2 samtalerunder. 1. samtale afholdes den 6. december 2018, 2. samtale afholdes den 13. december 2018.

For de kandidater, der går videre til 2. samtale, vil der blive lavet en personprofil, hvor tilbagemeldingen finder sted den 10. december 2018 om eftermiddagen.

Tiltrædelse snarest muligt og senest 1. februar 2019.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er vi i alt cirka 8.500 medarbejdere, der arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Social og Arbejdsmarked dækker over både socialt udsatte, handicap, psykiatri og arbejdsmarkedsområdet i Randers Kommune. Vi er både en myndighed, der gennem en korrekt og sikker sagsbehandling, bevilger ydelser til borgere. Og så er vi en bred vifte af medarbejdere, der gennem specialpædagogiske, socialfaglige og arbejdsmarkedsrettede indsatser støtter borgere i at få en bedre hverdag og klare sig mest muligt selv. Vi arbejder tværfagligt – og tæt sammen med andre forvaltninger for at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats.